skip to Main Content
Стилознание – IV-та част
Оставащи уроци:

Този курс е част от “Академията за Графичен дизайн”. Виж повече и се включи тук.

 

В ТОЗИ УРОК ЩЕ НАУЧИМ

1.Изкуството на XX век
– Кубизъм
– Футуризъм
– Абстракционизъм
– Експресионизъм
– Дадаизъм
– Сюреализъм
2.С какво е полезно стилознанието?

 

Кубизъм

Кубизмът е нов стил, характеризиращ се със силна геометризация. Той разбива формите, като показва всички страни на предмета. Представя света чрез цилиндри, сфери и конуси.

 

Футуризъм

Футуризмът се развива почти успоредно с кубизма. Представя образите в движение, динамиката на съвременния свят и преходността на нещата. Те също наблягат на едновременната множествена гледна точка, но за разлика от кубизма се опитват да придадат движението. За целта изобразяват отделните последователни фази на движението.

Абстракционизъм

Абстракционизмът е модернистично направление в изкуството, което се отличава с отказа си да изобразява предметите и събитията. Една от целите му е да постигне хармония чрез съчетаване на цветове и геометрични форми, способни да предизвикат различни асоциации и емоции.

 

Експресионизъм

Експресионизмът се явява пълна противоположност на Импресионизма. Той се стреми към засилване на изразителността, като за целта използва опростяване на формата чак до деформация, силни цветови контрасти и дистанциране от вида на обекта. Експресионизмът е бил протест срещу съществуващият обществен ред.

 

Дадаизъм

Дадаизмът се характеризира с нихилистичното си отношение към красотата, влечение към абсурдното, анархията, отричане на естетичните норми, провокативност и чувство за хумор. Дадаистките художници не влагат конкретни послания в творбите си, те оставят зрителя сам да интерпретира произведенията им. Те се стремят да превърнат обикновени ежедневни предмети в естетически факти.

 

Сюреализъм

 Сюреалистите се борят за създаването на нова естетика и социален порядък. Художниците – сюреалисти рисуват нелогични сцени с фотографска точност, създават странни същества от предмети от бита и развиват техники, които позволяват изявата на подсъзнанието. Те се опитват да решат състоянията на съня и реалността. Включват се елементът на изненадата и неочаквани съпоставки.

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вдъхновявайки се от предшестващите тенденции в изкуството много съвременни дизайнери създават невероятни претворения. Утвърждаването на един стил е сложна и всеобхватна задача – обособените правила и рамки, на които се подчиняват всички типове изкуство (живопис, архитектура, типография и др.) в границите на един стил са това, което всъщност го превръщат в такъв.

Именно това е добре да разберем – минавайки през многобройните течения в изкуството – какво означава да се водим по утвърдените вече стилове и как едновременно с това да оформим свой собствен начин на изразяване.

СЪВРЕМЕННИ ДИЗАЙНИ, ВДЪХНОВЕНИ ОТ МИНАЛОТО

Типично вдъхновение от кубизма. Логото напомня на кубистичното изкуство, като стои и достатъчно съвременно.

https://logopond.com/strangeideas/showcase/detail/70868

Сюреализмът е един от най-използваните стилове. Напомнящи на картините на Рене Магрит изображенията в този брандинг са наистина впечатляващи.

https://www.behance.net/gallery/66819843/AIGA-Eye-on-Design-Conference

Стилознание-04-final

Вашият коментар

Стилознание – IV-та част
Оставащи уроци:

Този курс е част от “Академията за Графичен дизайн”. Виж повече и се включи тук.

 

В ТОЗИ УРОК ЩЕ НАУЧИМ

1.Изкуството на XX век
– Кубизъм
– Футуризъм
– Абстракционизъм
– Експресионизъм
– Дадаизъм
– Сюреализъм
2.С какво е полезно стилознанието?

 

Кубизъм

Кубизмът е нов стил, характеризиращ се със силна геометризация. Той разбива формите, като показва всички страни на предмета. Представя света чрез цилиндри, сфери и конуси.

 

Футуризъм

Футуризмът се развива почти успоредно с кубизма. Представя образите в движение, динамиката на съвременния свят и преходността на нещата. Те също наблягат на едновременната множествена гледна точка, но за разлика от кубизма се опитват да придадат движението. За целта изобразяват отделните последователни фази на движението.

Абстракционизъм

Абстракционизмът е модернистично направление в изкуството, което се отличава с отказа си да изобразява предметите и събитията. Една от целите му е да постигне хармония чрез съчетаване на цветове и геометрични форми, способни да предизвикат различни асоциации и емоции.

 

Експресионизъм

Експресионизмът се явява пълна противоположност на Импресионизма. Той се стреми към засилване на изразителността, като за целта използва опростяване на формата чак до деформация, силни цветови контрасти и дистанциране от вида на обекта. Експресионизмът е бил протест срещу съществуващият обществен ред.

 

Дадаизъм

Дадаизмът се характеризира с нихилистичното си отношение към красотата, влечение към абсурдното, анархията, отричане на естетичните норми, провокативност и чувство за хумор. Дадаистките художници не влагат конкретни послания в творбите си, те оставят зрителя сам да интерпретира произведенията им. Те се стремят да превърнат обикновени ежедневни предмети в естетически факти.

 

Сюреализъм

 Сюреалистите се борят за създаването на нова естетика и социален порядък. Художниците – сюреалисти рисуват нелогични сцени с фотографска точност, създават странни същества от предмети от бита и развиват техники, които позволяват изявата на подсъзнанието. Те се опитват да решат състоянията на съня и реалността. Включват се елементът на изненадата и неочаквани съпоставки.

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вдъхновявайки се от предшестващите тенденции в изкуството много съвременни дизайнери създават невероятни претворения. Утвърждаването на един стил е сложна и всеобхватна задача – обособените правила и рамки, на които се подчиняват всички типове изкуство (живопис, архитектура, типография и др.) в границите на един стил са това, което всъщност го превръщат в такъв.

Именно това е добре да разберем – минавайки през многобройните течения в изкуството – какво означава да се водим по утвърдените вече стилове и как едновременно с това да оформим свой собствен начин на изразяване.

СЪВРЕМЕННИ ДИЗАЙНИ, ВДЪХНОВЕНИ ОТ МИНАЛОТО

Типично вдъхновение от кубизма. Логото напомня на кубистичното изкуство, като стои и достатъчно съвременно.

https://logopond.com/strangeideas/showcase/detail/70868

Сюреализмът е един от най-използваните стилове. Напомнящи на картините на Рене Магрит изображенията в този брандинг са наистина впечатляващи.

https://www.behance.net/gallery/66819843/AIGA-Eye-on-Design-Conference

Стилознание-04-final

Вашият коментар

Back To Top