skip to Main Content
Урок 10 : Казус 3 – “Индиректна конкуренция”
Оставащи уроци:

Този курс е част от “Академията за Продажби”. Виж повече и се включи тук.

Какво е индиректна конкуренция и как да се справим с нея, за да заемем първо място в мисловната стълба на клиента?

Когато търговецът се среща с потенциален клиент, най- голямата заплаха за реализирането на успешна сделка идва не от негов директен конкурент, а от друг пазар, конкурентен на неговия. Там са всички индиректни конкуренти.

Вашият коментар

Урок 10 : Казус 3 – “Индиректна конкуренция”
Оставащи уроци:

Този курс е част от “Академията за Продажби”. Виж повече и се включи тук.

Какво е индиректна конкуренция и как да се справим с нея, за да заемем първо място в мисловната стълба на клиента?

Когато търговецът се среща с потенциален клиент, най- голямата заплаха за реализирането на успешна сделка идва не от негов директен конкурент, а от друг пазар, конкурентен на неговия. Там са всички индиректни конкуренти.

Вашият коментар

Back To Top