skip to Main Content
Урок 7 : Пример от практиката
Оставащи уроци:

Този курс е част от “Академията за Продажби”. Виж повече и се включи тук.

От къде идват нашите клиенти?

Когато ние рекламираме продукта, който предлагаме, трябва да го правим по много внимателен начин. Рекламата трябва да е стратегически обмислена, тъй като освен нашите, тя увеличава и клиентите на конкуренцията ни.

Както вече чухте, за да се позиционират на пазара, добрите търговци използват силните страни на продукта, който те предлагат. Разбира се за тях, научават от хора, купували вече от тях. Процесът на позициониране започва именно от съзнанието на реалните клиенти и след това продължава към потенциалните.

По този начин търговците разбират, кое всъщност отличава продукта им от този на конкуренцията. Следващата стъпка е придаване на стойност на съответната уникална характеристика. Така се показва на потенциалните клиенти колко важно е всъщност те да притежават дадения продукт. Следва промотиране на възможно най-много хора.

Вашият коментар

Урок 7 : Пример от практиката
Оставащи уроци:

Този курс е част от “Академията за Продажби”. Виж повече и се включи тук.

От къде идват нашите клиенти?

Когато ние рекламираме продукта, който предлагаме, трябва да го правим по много внимателен начин. Рекламата трябва да е стратегически обмислена, тъй като освен нашите, тя увеличава и клиентите на конкуренцията ни.

Както вече чухте, за да се позиционират на пазара, добрите търговци използват силните страни на продукта, който те предлагат. Разбира се за тях, научават от хора, купували вече от тях. Процесът на позициониране започва именно от съзнанието на реалните клиенти и след това продължава към потенциалните.

По този начин търговците разбират, кое всъщност отличава продукта им от този на конкуренцията. Следващата стъпка е придаване на стойност на съответната уникална характеристика. Така се показва на потенциалните клиенти колко важно е всъщност те да притежават дадения продукт. Следва промотиране на възможно най-много хора.

Вашият коментар

Back To Top