skip to Main Content
Урок 8 : Казуз 1 – “Къде да рекламирам, за да имам повече клиенти?”
Оставащи уроци:

Този курс е част от “Академията за Продажби”. Виж повече и се включи тук.

Колкото и добра е рекламата на нашия продукт, решаваща роля играе аудиторията, на която тя се представя.

Практиката показва, че много търговци изпитват следното затруднение- пазарът, на който оперират е твърде малък. Ако вие предлагате нишов продукт или той би бил полезен на много хора, но малко от тях знаят за него, трябва да се направи следното нещо:

  1. Позиционирате се като номер 1, подрепяйки позицията си с факти, защо сте по- добри от останалите;
  2. Рекламирате на онези, чиито проблеми може да разрешите.

Вашият коментар

Урок 8 : Казуз 1 – “Къде да рекламирам, за да имам повече клиенти?”
Оставащи уроци:

Този курс е част от “Академията за Продажби”. Виж повече и се включи тук.

Колкото и добра е рекламата на нашия продукт, решаваща роля играе аудиторията, на която тя се представя.

Практиката показва, че много търговци изпитват следното затруднение- пазарът, на който оперират е твърде малък. Ако вие предлагате нишов продукт или той би бил полезен на много хора, но малко от тях знаят за него, трябва да се направи следното нещо:

  1. Позиционирате се като номер 1, подрепяйки позицията си с факти, защо сте по- добри от останалите;
  2. Рекламирате на онези, чиито проблеми може да разрешите.

Вашият коментар

Back To Top