skip to Main Content
Урок 9 : Казус 2 – “Губите ли своя фокус?”
Оставащи уроци:

Този курс е част от “Академията за Продажби”. Виж повече и се включи тук.

В казус 2 разглеждаме един огромен проблем на организации, които оперират на няколко пазара, а именно загубата на фокус.

Както вече разбрахте, когато компанията загуби своя фокус, потенциалните и реалните клиенти също го губят. Това ги обърка и отдалечава повече от Вас. Твърде вероятно е не просто да не спечелите нови, а и да загубите старите си клиенти.

Ако оперирате на няколко пазара, препоръчително е за всяка сфера на дейност, компанията да има различно име и различен брандинг. Нека оригиналното име запази тази част от организацията с най- печеливша дейност. Не се превръщайте в търговец с много визитни картички!

Вашият коментар

Урок 9 : Казус 2 – “Губите ли своя фокус?”
Оставащи уроци:

Този курс е част от “Академията за Продажби”. Виж повече и се включи тук.

В казус 2 разглеждаме един огромен проблем на организации, които оперират на няколко пазара, а именно загубата на фокус.

Както вече разбрахте, когато компанията загуби своя фокус, потенциалните и реалните клиенти също го губят. Това ги обърка и отдалечава повече от Вас. Твърде вероятно е не просто да не спечелите нови, а и да загубите старите си клиенти.

Ако оперирате на няколко пазара, препоръчително е за всяка сфера на дейност, компанията да има различно име и различен брандинг. Нека оригиналното име запази тази част от организацията с най- печеливша дейност. Не се превръщайте в търговец с много визитни картички!

Вашият коментар

Back To Top