skip to Main Content
Форми и въздействие
Оставащи уроци:

Този курс е част от “Академията за Графичен дизайн”. Виж повече и се включи тук.

 

 В ТОЗИ УРОК ЩЕ НАУЧИМ

1.Защо е важно да знаем символиката на геометричните форми?
2.Символи и форми – значение и видове
– Символ
– Форма
– Основни геометрични форми
– Симетрично и асиметрично делене на формите
3.Кои форми използваме най-често и каква е тяхната символика?
4. Техники за подобряване на дизайнерските умения

 

ВЪВЕДЕНИЕ

Мисленето във форми и знаци(символи) предхожда говора и логическото разсъждение. Въображението наподобява образите, възпроизвежда ги и ги прави актуални, отново и отново, до безкрайност.

В добрия дизайн нищо не е случайно! Той е съставен и сглобен така, че да предизвика определена емоция и да подтикне към определено действие. Използването на правилната форма в дизайна, му дава желаната психологическа сила.

Преди да се започне работа върху един дизайн, например на корпоративно лого, е важно да направите списък с ключови думи, показващи значението, което то трябва да носи и внушението, което трябва да остави. Думите трябва да отразяват корпоративните ценности и мисията на компанията, за която се създава даденият дизайнерски продукт. Когато е ясно от какви образи следва да бъде изграден дизайнът, остава те да бъдат сглобени. Формите, от които е съставен дизайна се превръщат в послание. Когато то е добре представено – ясно и разбираемо – дизайнът се превръща в мощен инструмент и основна част от посланието на всяка марка.

 

СИМВОЛИ И ФОРМИ

Символът е визуален образ или знак, който обозначава идея, обект, религиозна принадлежност и др. Символите се променят с времето, но често остават близки до първоначалните си корени.

Формата е част от визуалния език, представя посланието и събужда определени емоции и асоциации в нас. Заедно с цвета определят въздействието на обекта върху възприемащия го. Различните форми с еднакъв цвят влияят различно и именно това ще разгледаме. Колко основни вида форми има и какви са техните символни асоциации за човека?

Формите се делят на геометрични и свободни. Геометричните от своя страна биват:

 • Линия
 • Квадрат
 • Кръг
 • Триъгълник
 • Правоъгълник
 • Ромб
 • Елипса
 • Пентагон
 • Хексагон
 • Кръст.

 

От своя страна свободните форми са безкраен брой вариации на вече изброените.

Друго деление на формите е на симетрични и асиметрични.

Симетричните форми излъчват стремеж към ред, планираност, разчет, точност и отговорност.

Асиметричните форми събуждат желанието ни за свобода и свободолюбивост, артистичност, изненади, творчество, новаторство и смелост.

 

ВИДОВЕ ФОРМИ

Най-общото разделяне на формите на обли и остри (с ъгли) носи основното различие във въздействието им.

Облите форми, като кръг, овал, елипса говорят за приятелство, любов, единство, женственост.

Острите ръбати форми – квадрат, ромб, правоъгълник, триъгълник говорят за стабилност, баланс, власт.

Ще разгледаме всяка форма по отделно с наложените й през вековете символни значения и психологическо влияние.

Линиите могат да се разположат вертикално, хоризонтално, диагонално. С тях можем да създадем усещане за динамика, движение или разделеност и свързаност на други части и обекти в композицията. Хоризонталните прави линии се асоциират със спокойствие, стабилност, докато вертикалните създават усещане за граници и рамки, свързват се и с мъжеството. Диагоналните линии са тези, които създават усещането за движение. Друга символика в правата линия можем да открием като символ на човека, тялото, пътя от началото до края, времето, хоризонта и други.

Когато избираме за даден дизайн да използваме линия, трябва внимателно да се обмисли като символ на какво ще я включим в цялостната характеристика на композицията.

Квадратът е една от най-често използваните форми и е символ на стабилност, сигурност, постоянство, баланс, основа. Символ е и на земята, четирите сезона, четирите посоки на света и на богинята Афродита. Въздействието му е на твърдост, сигурност, точност и сериозност. Квадратът и триъгълникът, като форми с ъгли се използват например в лога , които се стремят да излъчват мъжка сила, стабилност и сигурност.

Избирайки квадрата, като форма за дизайна който създаваме, трябва да се съобразим с посланието, което то носи със себе си. Ако създаваме визитка за мъж или по-строга и сериозна фирма с лекота може да се спрем на квадрата или правоъгълника като основна форма на вдъхновение.­

 

Правоъгълникът за човешкото възприятие е една от най-правилните и рационални форми. Той се ползва доста често и с голяма част от характеристиките на квадрата, които биват прехвърлени и на него.

 

Правилният петоъгълник (пентагон), във формата на звезда е символ на съвършенството, вечността и Вселената. Използва се като амулет за здраве и е символ на благополучие при евреите. Той е също така емблемата на Меркурий в древноримската митология и Тот – в древноегипетската такава. В Япония е знак за високо положение в обществото.

­

 

Триъгълникът, обърнат с върха си нагоре олицетворява огъня, сърцето, хармония, живот, спускане и изкачване, благополучие, власт и е мъжки слънчев знак. Обърнат надолу е символ на водата, дъжда, плодородието – женския принцип. Със символиката на триъгълника се свързват много символни триади – мъдрост-сила-красота; минало-настояще-бъдеще; раждане-зрелост-смърт; мисъл-слово-действие и други.

 

Ромбът се свързва с Богинята майка – земното,  женското и мъжкото плодородие. Използва се и като символ на рода, семейството, съюз, годеж и др. Като форма с ъгли създава усещане за стабилност, сериозност, доверие и баланс.

 

 

Кръстът носи в себе си висок духовен смисъл. Той е символ на стремежа към божественото и вечността, висшите сакрални ценности и символизира единството на живота и смъртта. Също така носи живот, но и смърт. Най-често се използва, като символ към някое духовно учение, медицинско заведение, фармацевтично или ритуално, погребално послание.

С този символ трябва да се внимава. Цветът и формата му е важно да се комбинират добре, за да предадат конкретните нюанси на желаното послание.

 

Кръгът се свързва с идеята за единство, безкрайност и висше съвършенство. Той символизира началото на времето, раждането, прераждането, животът, слънцето, луната, плодородието, женската сила, вселената, вечната любов, приятелството и равенството. Той е един от най-разпространените елементи на митологическата символика. Структурата на кръга притежава огромна сила. В комбинация с други фигури и разделения придобива различна символика. Кръг разделен на две е олицетворение на деня и нощта, лятото и зимата, ин и ян и други противоположни аналогии. Кръг с кръст в средата е символ на четирите посоки на света. Това е и стар предхристянски символ на слънцето и светлината. Кръгът с криле е слънчев символ, познат още от древен Египет. Представлявал е защитен знак, олицетворяващ слънцето и небето. Поставян е на вратите на храмовете, като емблема за божествен дъх. Два кръга допряни един до друг говорят за съюз между небето и земята. Бащата Бог и майката богиня. Символизира създанието, зачатието, вечността, плодовитостта, щастието, знанието, съхраняването на живота.

 

Знаейки всичко това можем да изберем кога да използваме кръга като водеща фигура в даден дизайн, спрямо същността и целите, за които го създаваме. Ако посланието, което изпращаме е свързано със съвършенство, нежност , съюз и единство, безкрайност и равенство, женственост, лекота, завършеност и цялостност, спокойно може да се спрем на неговата употреба.

 

Елипсата е символ на спада и възхода, инволюцията и еволюцията. Наклонената елипса създава усещане за динамика и жизненост.

 

Влиянието на формите, както и на цветовете в различните народи може да носят различна символика. Затова е важно, да проучваме символиката им, спрямо културата на аудиторията, за която създаваме съответния дизайн. Символизмът на всяка форма има неизчерпаемо съдържание. Представените значения са само част от съществуващите. Всяка една от формите може да има още много асоциации и въздействия. Важно е да знаем основните и да търсим постоянно безбройните новосъздадени символи за формите.

НАВИЦИ И ПРАКТИКИ ОТ ДОБРИТЕ ДИЗАЙНЕРИ

Графичният дизайн е сфера, която бързо се променя, както творчески, така и технически. Използвайте следните няколко съвета, като средство за проява и реализация на  креативните способности на мозъка ви и умението му да комбинира различни елементи в хармония и добра композиция.

Вдъхновения

Колкото повече дизайнерски решения минават пред очите ви, с толкова повече материал разполага ума ви за креативност и нови идеи. Наблюдаването и търсенето на красиви дизайни навсякъде около вас може да бъде забавна и полезна игра. Влизайки в магазина се оглеждате и забелязвате че сте заобиколени от дизайнерски решения. Излизате на улицата и виждате същото. Посещавайте блогове на различни дизайнери в интернет пространството. Ходете на изложби и търсете съзнателно вдъхновяващи дизайнерски решения и елементите, от които те са изградени. Насочвайки вниманието си към търсене на дизайните и елементите, които ги изграждат или ви харесват, вие работите върху подобряването на дизайнерските си умения.

Активни действия

Започвайки собствен блог, участвайки активно в някоя дизайнерска общност, изучавайки нов софтуер или развивайки уменията си за боравене с познат вече такъв, вие работите на още едно ниво за подобряването на дизайнерските си умения. Така получавате обратна връзка за работата си, градивна критика и насоки за правилното предаване на посланието в дизайна ви или разминаването му с желаното.

Усъвършенстване

Когато имате повече време добър приом е да се захванете с усъвършенстване на старите ви дизайни или с усъвършенстване на чужди дизайнерски решения. Това отново може да бъде полезна и забавна игра за вашия ум и предизвикателство за вас и новопридобитите ви умения.

 

Знание

Винаги можете да научите нещо ново. Търсете лекции, видеа и всякаква информация свързана с графичния дизайн. Помнете и да следите новите тенденции. Или с други думи – Интересувайте се активно от всичко свързано с дизайна, за да започнете да мислите и живеете като дизайнери!

Форми-и-въздействие-Final

Вашият коментар

Форми и въздействие
Оставащи уроци:

Този курс е част от “Академията за Графичен дизайн”. Виж повече и се включи тук.

 

 В ТОЗИ УРОК ЩЕ НАУЧИМ

1.Защо е важно да знаем символиката на геометричните форми?
2.Символи и форми – значение и видове
– Символ
– Форма
– Основни геометрични форми
– Симетрично и асиметрично делене на формите
3.Кои форми използваме най-често и каква е тяхната символика?
4. Техники за подобряване на дизайнерските умения

 

ВЪВЕДЕНИЕ

Мисленето във форми и знаци(символи) предхожда говора и логическото разсъждение. Въображението наподобява образите, възпроизвежда ги и ги прави актуални, отново и отново, до безкрайност.

В добрия дизайн нищо не е случайно! Той е съставен и сглобен така, че да предизвика определена емоция и да подтикне към определено действие. Използването на правилната форма в дизайна, му дава желаната психологическа сила.

Преди да се започне работа върху един дизайн, например на корпоративно лого, е важно да направите списък с ключови думи, показващи значението, което то трябва да носи и внушението, което трябва да остави. Думите трябва да отразяват корпоративните ценности и мисията на компанията, за която се създава даденият дизайнерски продукт. Когато е ясно от какви образи следва да бъде изграден дизайнът, остава те да бъдат сглобени. Формите, от които е съставен дизайна се превръщат в послание. Когато то е добре представено – ясно и разбираемо – дизайнът се превръща в мощен инструмент и основна част от посланието на всяка марка.

 

СИМВОЛИ И ФОРМИ

Символът е визуален образ или знак, който обозначава идея, обект, религиозна принадлежност и др. Символите се променят с времето, но често остават близки до първоначалните си корени.

Формата е част от визуалния език, представя посланието и събужда определени емоции и асоциации в нас. Заедно с цвета определят въздействието на обекта върху възприемащия го. Различните форми с еднакъв цвят влияят различно и именно това ще разгледаме. Колко основни вида форми има и какви са техните символни асоциации за човека?

Формите се делят на геометрични и свободни. Геометричните от своя страна биват:

 • Линия
 • Квадрат
 • Кръг
 • Триъгълник
 • Правоъгълник
 • Ромб
 • Елипса
 • Пентагон
 • Хексагон
 • Кръст.

 

От своя страна свободните форми са безкраен брой вариации на вече изброените.

Друго деление на формите е на симетрични и асиметрични.

Симетричните форми излъчват стремеж към ред, планираност, разчет, точност и отговорност.

Асиметричните форми събуждат желанието ни за свобода и свободолюбивост, артистичност, изненади, творчество, новаторство и смелост.

 

ВИДОВЕ ФОРМИ

Най-общото разделяне на формите на обли и остри (с ъгли) носи основното различие във въздействието им.

Облите форми, като кръг, овал, елипса говорят за приятелство, любов, единство, женственост.

Острите ръбати форми – квадрат, ромб, правоъгълник, триъгълник говорят за стабилност, баланс, власт.

Ще разгледаме всяка форма по отделно с наложените й през вековете символни значения и психологическо влияние.

Линиите могат да се разположат вертикално, хоризонтално, диагонално. С тях можем да създадем усещане за динамика, движение или разделеност и свързаност на други части и обекти в композицията. Хоризонталните прави линии се асоциират със спокойствие, стабилност, докато вертикалните създават усещане за граници и рамки, свързват се и с мъжеството. Диагоналните линии са тези, които създават усещането за движение. Друга символика в правата линия можем да открием като символ на човека, тялото, пътя от началото до края, времето, хоризонта и други.

Когато избираме за даден дизайн да използваме линия, трябва внимателно да се обмисли като символ на какво ще я включим в цялостната характеристика на композицията.

Квадратът е една от най-често използваните форми и е символ на стабилност, сигурност, постоянство, баланс, основа. Символ е и на земята, четирите сезона, четирите посоки на света и на богинята Афродита. Въздействието му е на твърдост, сигурност, точност и сериозност. Квадратът и триъгълникът, като форми с ъгли се използват например в лога , които се стремят да излъчват мъжка сила, стабилност и сигурност.

Избирайки квадрата, като форма за дизайна който създаваме, трябва да се съобразим с посланието, което то носи със себе си. Ако създаваме визитка за мъж или по-строга и сериозна фирма с лекота може да се спрем на квадрата или правоъгълника като основна форма на вдъхновение.­

 

Правоъгълникът за човешкото възприятие е една от най-правилните и рационални форми. Той се ползва доста често и с голяма част от характеристиките на квадрата, които биват прехвърлени и на него.

 

Правилният петоъгълник (пентагон), във формата на звезда е символ на съвършенството, вечността и Вселената. Използва се като амулет за здраве и е символ на благополучие при евреите. Той е също така емблемата на Меркурий в древноримската митология и Тот – в древноегипетската такава. В Япония е знак за високо положение в обществото.

­

 

Триъгълникът, обърнат с върха си нагоре олицетворява огъня, сърцето, хармония, живот, спускане и изкачване, благополучие, власт и е мъжки слънчев знак. Обърнат надолу е символ на водата, дъжда, плодородието – женския принцип. Със символиката на триъгълника се свързват много символни триади – мъдрост-сила-красота; минало-настояще-бъдеще; раждане-зрелост-смърт; мисъл-слово-действие и други.

 

Ромбът се свързва с Богинята майка – земното,  женското и мъжкото плодородие. Използва се и като символ на рода, семейството, съюз, годеж и др. Като форма с ъгли създава усещане за стабилност, сериозност, доверие и баланс.

 

 

Кръстът носи в себе си висок духовен смисъл. Той е символ на стремежа към божественото и вечността, висшите сакрални ценности и символизира единството на живота и смъртта. Също така носи живот, но и смърт. Най-често се използва, като символ към някое духовно учение, медицинско заведение, фармацевтично или ритуално, погребално послание.

С този символ трябва да се внимава. Цветът и формата му е важно да се комбинират добре, за да предадат конкретните нюанси на желаното послание.

 

Кръгът се свързва с идеята за единство, безкрайност и висше съвършенство. Той символизира началото на времето, раждането, прераждането, животът, слънцето, луната, плодородието, женската сила, вселената, вечната любов, приятелството и равенството. Той е един от най-разпространените елементи на митологическата символика. Структурата на кръга притежава огромна сила. В комбинация с други фигури и разделения придобива различна символика. Кръг разделен на две е олицетворение на деня и нощта, лятото и зимата, ин и ян и други противоположни аналогии. Кръг с кръст в средата е символ на четирите посоки на света. Това е и стар предхристянски символ на слънцето и светлината. Кръгът с криле е слънчев символ, познат още от древен Египет. Представлявал е защитен знак, олицетворяващ слънцето и небето. Поставян е на вратите на храмовете, като емблема за божествен дъх. Два кръга допряни един до друг говорят за съюз между небето и земята. Бащата Бог и майката богиня. Символизира създанието, зачатието, вечността, плодовитостта, щастието, знанието, съхраняването на живота.

 

Знаейки всичко това можем да изберем кога да използваме кръга като водеща фигура в даден дизайн, спрямо същността и целите, за които го създаваме. Ако посланието, което изпращаме е свързано със съвършенство, нежност , съюз и единство, безкрайност и равенство, женственост, лекота, завършеност и цялостност, спокойно може да се спрем на неговата употреба.

 

Елипсата е символ на спада и възхода, инволюцията и еволюцията. Наклонената елипса създава усещане за динамика и жизненост.

 

Влиянието на формите, както и на цветовете в различните народи може да носят различна символика. Затова е важно, да проучваме символиката им, спрямо културата на аудиторията, за която създаваме съответния дизайн. Символизмът на всяка форма има неизчерпаемо съдържание. Представените значения са само част от съществуващите. Всяка една от формите може да има още много асоциации и въздействия. Важно е да знаем основните и да търсим постоянно безбройните новосъздадени символи за формите.

НАВИЦИ И ПРАКТИКИ ОТ ДОБРИТЕ ДИЗАЙНЕРИ

Графичният дизайн е сфера, която бързо се променя, както творчески, така и технически. Използвайте следните няколко съвета, като средство за проява и реализация на  креативните способности на мозъка ви и умението му да комбинира различни елементи в хармония и добра композиция.

Вдъхновения

Колкото повече дизайнерски решения минават пред очите ви, с толкова повече материал разполага ума ви за креативност и нови идеи. Наблюдаването и търсенето на красиви дизайни навсякъде около вас може да бъде забавна и полезна игра. Влизайки в магазина се оглеждате и забелязвате че сте заобиколени от дизайнерски решения. Излизате на улицата и виждате същото. Посещавайте блогове на различни дизайнери в интернет пространството. Ходете на изложби и търсете съзнателно вдъхновяващи дизайнерски решения и елементите, от които те са изградени. Насочвайки вниманието си към търсене на дизайните и елементите, които ги изграждат или ви харесват, вие работите върху подобряването на дизайнерските си умения.

Активни действия

Започвайки собствен блог, участвайки активно в някоя дизайнерска общност, изучавайки нов софтуер или развивайки уменията си за боравене с познат вече такъв, вие работите на още едно ниво за подобряването на дизайнерските си умения. Така получавате обратна връзка за работата си, градивна критика и насоки за правилното предаване на посланието в дизайна ви или разминаването му с желаното.

Усъвършенстване

Когато имате повече време добър приом е да се захванете с усъвършенстване на старите ви дизайни или с усъвършенстване на чужди дизайнерски решения. Това отново може да бъде полезна и забавна игра за вашия ум и предизвикателство за вас и новопридобитите ви умения.

 

Знание

Винаги можете да научите нещо ново. Търсете лекции, видеа и всякаква информация свързана с графичния дизайн. Помнете и да следите новите тенденции. Или с други думи – Интересувайте се активно от всичко свързано с дизайна, за да започнете да мислите и живеете като дизайнери!

Форми-и-въздействие-Final

Вашият коментар

Back To Top