skip to Main Content
Техники за развиване на асертивност
Оставащи уроци:

Този курс е част от “Академията за Мениджмънт и лидерство”. Виж повече и се включи тук.

Техники за развиване на асертивност

 

Съществуват разнообразни начини да комуникирате асертивно. Те могат лесно да бъдат адаптирани към всяка ситуация, пред която сте изправени.

 • „Аз“ изявления

Използвайте изразите “Искам”, “Имам нужда” или “Чувствам се” като най-основните средства за отстояване на собствената си позиция.

“Имам чувството, че трябва да се допитаме до трети човек, който да играе ролята на медиатор в нашия спор.”

 • Емпатия

Първо, опитайте се да приемете гледната точка на другия върху възникналата ситуация:

Разбирам, че изпитваш трудности да работиш с Алекс.”

След това подчертайте собствените си нужди и интереси:

… обаче, този проект трябва да бъде завършен до петък. Нека да седнем и да измислим план, за да го направим.”

 • Ескалация

Този тип асертивност е необходим, когато първите ви опити са се оказали неуспешни.

Техниката включва все повече и повече твърдост с течение на времето. Това може да ви доведе до ситуация, в която заявявате на другия човек какво ще предприемете, ако исканията и желанията ви не бъдат удовлетворени. Не забравяйте обаче, че независимо от последствията, които изтъквате, в крайна сметка може да не получите това, което искате.

  “Виктор, това е третият път тази седмица, в който ми се налага да разговарям с теб, защото закъсняваш за работа. Ако закъснееш още веднъж този месец, ще активирам дисциплинарния процес.”

 • Поискайте още време

Понякога просто това, което възнамерявате да изречете не е подходящо за конкретната ситуация. Може да сте твърде емоционален или да не сте сигурни какво точно искате да постигнете. Бъдете честни и кажете на другия човек, че имате нужда от няколко минути да пренаредите мислите си:

 “Крис, искането ти ме хвана неподготвен. Ще поговорим отново след половин час.”

 • Променете глаголите, които използвате

 1. Използвайте “няма” вместо “не мога”;
 2. Използвайте “искам” вместо „желая“;
 3. Използвайте “желателно е” вместо “трябва да”.
 • Повреден запис

Подгответе предварително съобщението, което искате да предадете:

   „Не мога да се заема с други проекти точно сега“

По време на разговора продължавайте да повтаряте своето становище, използвайки същите изразни средства, отново и отново. В крайна сметка човекът вероятно ще осъзнае, че наистина имате предвид това, което казвате.

Бих искал да работите по проекта, Ема.

Не мога да се ангажирам с повече проекти точно сега.

Ще Ви платя допълнително, ако участвате.

Не мога да се ангажирам с повече проекти точно сега.

Това е наистина сериозно, шефът ми настоява проектът да бъде осъществен. Би ли го направила като лична услуга?

Съжалявам, наистина ценя нашите взаимоотношения, но точно сега не мога да се ангажирам с повече проекти.

 

СЪВЕТ:

Бъдете внимателни с техниката „повреден запис“. Ако го използвате, за да се предпазите от експлоатация, това е добре. Но ако го използвате, за да накарате някой да предприеме действия, които са против техните интереси, това е манипулативно, нечестно и недобронамерено.

 • Подготвяне на възможни сценарии

Тази техника ви помага да подготвите своите отговори, чрез четиристепенен подход, който описва:

 1. Събитието – кажете на другото лице как точно виждате ситуацията или проблема.
  “Крис, производствените разходи този месец са с 23% по-високи от средните. Не ми даде никакви индикации, че това ще се случи,затова бях напълно изненадан от новините.”
 2. Вашите чувства – опишете как се чувствате по отношение на ситуацията и ясно изразявайте емоциите си.
  “Това ме обезсърчава и ме кара да си мисля, че не разбирате и не оценявате добре значението на финансовия контрол в компанията.”
 3. Вашите нужди – кажете на другия човек от какво имате нужда, за да не се налага да отгатвате.
  “Трябва да сте честни с мен и да ме уведомите, когато започнем значително да надхвърляме бюджета.”
 4. Последствията – опишете положителния резултат, ако вашите съвети бъдат изпълнени.
  “Аз съм тук, за да ви помогна и да ви подкрепя по всякакъв възможен начин. Ако вярвате в мен, тогава заедно можем да се справим с този проблем.”

Щом сте наясно с това, което искате да кажете и изразите, е много по-лесно да го направите.

Заключение:

Да бъдеш асертивен е да знаете къде се намира тънката граница между това да отстоявате себе си и да бъдете агресивен, и да се научите да балансирате между двете. Това означава да имате високо мнение за себе си и да признавате, че заслужавате да получите това, което искате дори да се наложи да се изправите дори пред най-трудните ситуации.

Асертивността може да бъде научена и развита и въпреки че това няма да стане за ден или два, чрез практикуването на техниките, представени тук, вие бавно ще придобиете по-висока увереност в изразяването на вашите нужди и желания. Тъй като вашата увереност се подобрява, вашата производителност и ефективността ви също ще са в прогрес. Започнете още от днес и забележете как асертивността ви помага да се сработвате по-добре с другите хора,  да изпълнявате задачи, да се справяте с възникнали казуси и да достигате до решения на проблемите си.

 

Вашият коментар

Техники за развиване на асертивност
Оставащи уроци:

Този курс е част от “Академията за Мениджмънт и лидерство”. Виж повече и се включи тук.

Техники за развиване на асертивност

 

Съществуват разнообразни начини да комуникирате асертивно. Те могат лесно да бъдат адаптирани към всяка ситуация, пред която сте изправени.

 • „Аз“ изявления

Използвайте изразите “Искам”, “Имам нужда” или “Чувствам се” като най-основните средства за отстояване на собствената си позиция.

“Имам чувството, че трябва да се допитаме до трети човек, който да играе ролята на медиатор в нашия спор.”

 • Емпатия

Първо, опитайте се да приемете гледната точка на другия върху възникналата ситуация:

Разбирам, че изпитваш трудности да работиш с Алекс.”

След това подчертайте собствените си нужди и интереси:

… обаче, този проект трябва да бъде завършен до петък. Нека да седнем и да измислим план, за да го направим.”

 • Ескалация

Този тип асертивност е необходим, когато първите ви опити са се оказали неуспешни.

Техниката включва все повече и повече твърдост с течение на времето. Това може да ви доведе до ситуация, в която заявявате на другия човек какво ще предприемете, ако исканията и желанията ви не бъдат удовлетворени. Не забравяйте обаче, че независимо от последствията, които изтъквате, в крайна сметка може да не получите това, което искате.

  “Виктор, това е третият път тази седмица, в който ми се налага да разговарям с теб, защото закъсняваш за работа. Ако закъснееш още веднъж този месец, ще активирам дисциплинарния процес.”

 • Поискайте още време

Понякога просто това, което възнамерявате да изречете не е подходящо за конкретната ситуация. Може да сте твърде емоционален или да не сте сигурни какво точно искате да постигнете. Бъдете честни и кажете на другия човек, че имате нужда от няколко минути да пренаредите мислите си:

 “Крис, искането ти ме хвана неподготвен. Ще поговорим отново след половин час.”

 • Променете глаголите, които използвате

 1. Използвайте “няма” вместо “не мога”;
 2. Използвайте “искам” вместо „желая“;
 3. Използвайте “желателно е” вместо “трябва да”.
 • Повреден запис

Подгответе предварително съобщението, което искате да предадете:

   „Не мога да се заема с други проекти точно сега“

По време на разговора продължавайте да повтаряте своето становище, използвайки същите изразни средства, отново и отново. В крайна сметка човекът вероятно ще осъзнае, че наистина имате предвид това, което казвате.

Бих искал да работите по проекта, Ема.

Не мога да се ангажирам с повече проекти точно сега.

Ще Ви платя допълнително, ако участвате.

Не мога да се ангажирам с повече проекти точно сега.

Това е наистина сериозно, шефът ми настоява проектът да бъде осъществен. Би ли го направила като лична услуга?

Съжалявам, наистина ценя нашите взаимоотношения, но точно сега не мога да се ангажирам с повече проекти.

 

СЪВЕТ:

Бъдете внимателни с техниката „повреден запис“. Ако го използвате, за да се предпазите от експлоатация, това е добре. Но ако го използвате, за да накарате някой да предприеме действия, които са против техните интереси, това е манипулативно, нечестно и недобронамерено.

 • Подготвяне на възможни сценарии

Тази техника ви помага да подготвите своите отговори, чрез четиристепенен подход, който описва:

 1. Събитието – кажете на другото лице как точно виждате ситуацията или проблема.
  “Крис, производствените разходи този месец са с 23% по-високи от средните. Не ми даде никакви индикации, че това ще се случи,затова бях напълно изненадан от новините.”
 2. Вашите чувства – опишете как се чувствате по отношение на ситуацията и ясно изразявайте емоциите си.
  “Това ме обезсърчава и ме кара да си мисля, че не разбирате и не оценявате добре значението на финансовия контрол в компанията.”
 3. Вашите нужди – кажете на другия човек от какво имате нужда, за да не се налага да отгатвате.
  “Трябва да сте честни с мен и да ме уведомите, когато започнем значително да надхвърляме бюджета.”
 4. Последствията – опишете положителния резултат, ако вашите съвети бъдат изпълнени.
  “Аз съм тук, за да ви помогна и да ви подкрепя по всякакъв възможен начин. Ако вярвате в мен, тогава заедно можем да се справим с този проблем.”

Щом сте наясно с това, което искате да кажете и изразите, е много по-лесно да го направите.

Заключение:

Да бъдеш асертивен е да знаете къде се намира тънката граница между това да отстоявате себе си и да бъдете агресивен, и да се научите да балансирате между двете. Това означава да имате високо мнение за себе си и да признавате, че заслужавате да получите това, което искате дори да се наложи да се изправите дори пред най-трудните ситуации.

Асертивността може да бъде научена и развита и въпреки че това няма да стане за ден или два, чрез практикуването на техниките, представени тук, вие бавно ще придобиете по-висока увереност в изразяването на вашите нужди и желания. Тъй като вашата увереност се подобрява, вашата производителност и ефективността ви също ще са в прогрес. Започнете още от днес и забележете как асертивността ви помага да се сработвате по-добре с другите хора,  да изпълнявате задачи, да се справяте с възникнали казуси и да достигате до решения на проблемите си.

 

Вашият коментар

Back To Top