skip to Main Content
Продукт или решение?
Оставащи уроци:

Този курс е част от “Академията за Маркетинг и реклама”. Виж повече и се включи тук.

Кой е нашият пазар – на продукти или на решения?

 

Ориентация към пазара или към продуктите?

Пазарна компания е тази, която организира своите дейности, продукти и услуги около нуждите на своите клиенти. За разлика от това, ориентираната към продукта фирма поддържа основния си фокус върху своя продукт и върху уменията, знанията и системите, които поддържат този продукт.

До края на 20-ти век много фирми са ориентирани към продукти и не успяват да разберат променящите се нужди на своите клиенти във все по-конкурентен пазар.

Успешните компании признават важността на двата подхода. Продуктите трябва да започват с нуждите и желанията на клиентите. Но доставката на печеливш продукт зависи от ефективността и качеството на производството.

Може да задавате своите въпроси като коментар по-долу и ще ви отговорим по време на предстоящите упражнения или на менторската среща.

Вашият коментар

Продукт или решение?
Оставащи уроци:

Този курс е част от “Академията за Маркетинг и реклама”. Виж повече и се включи тук.

Кой е нашият пазар – на продукти или на решения?

 

Ориентация към пазара или към продуктите?

Пазарна компания е тази, която организира своите дейности, продукти и услуги около нуждите на своите клиенти. За разлика от това, ориентираната към продукта фирма поддържа основния си фокус върху своя продукт и върху уменията, знанията и системите, които поддържат този продукт.

До края на 20-ти век много фирми са ориентирани към продукти и не успяват да разберат променящите се нужди на своите клиенти във все по-конкурентен пазар.

Успешните компании признават важността на двата подхода. Продуктите трябва да започват с нуждите и желанията на клиентите. Но доставката на печеливш продукт зависи от ефективността и качеството на производството.

Може да задавате своите въпроси като коментар по-долу и ще ви отговорим по време на предстоящите упражнения или на менторската среща.

Вашият коментар

Back To Top