skip to Main Content
Видове пазари
Оставащи уроци:

Този курс е част от “Академията за Маркетинг и реклама”. Виж повече и се включи тук.

Видове пазари

 

Жизнен цикъл на продукт е понятие в маркетинга, което използва аналогията с жизнения цикъл на биологичните организми, за да опише продължителността и последователните изменения на пазарния живот на даден продукт. Жизненият цикъл касае не конкретна стокова единица, а в по-общ план продуктът като разновидност на определена продуктова линия.

Графично пазарното развитие се изразява посредством кривата на продажбите, в която отчетливо се открояват четири различни фази:

 • въвеждане (внедряване) на пазара,
 • пазарен растеж,
 • зрялост, и
 • спад.

 

Твърдението, че даден продукт има жизнен цикъл се обосновава от това, че:

 • продуктите имат ограничен живот;
 • продажбите преминават през няколко етапа, като всеки представлява различни предизвикателства, възможности и проблеми пред търговеца;
 • се наблюдават възход и спад на печалбата през различните етапи на продуктовия цикъл;
 • продуктите изискват различни по структура и обем маркетингови, финансови, производствени стратегии и човешки ресурси във всяка фаза на жизнения цикъл.

1.Етап на внедряване
Етапът на внедряване започва със самото появяване на продукта на пазара. Той е началото на жизнения цикъл на всеки продукт. През то зи период се формира пазарът на продукта. Тогава печалбите са нулеви, а продажбите – негативни. Процедурата по въвеждане на продукта на пазара обикновено изисква време и пласментът през този период расте бавно.

2.Етап на растеж
През етапа на растеж продажбите се увеличават бързо и печалбите достигат максималните си стойности. Този етап се характеризира с увеличаване на конкурентността на пазарите.

3.Етап на зрялост
В този период продажбите са в максималните си обеми и започват бавно да намаляват. Типично за етапа е оформяне на жестока конкуренция, навлизат нови търговски маркина съществуващите пазари, конкурентите подчертават различията в качеството, цената и всички подобрения в своите варианти на продукта. Някои от по-слабите конкуренти отпадат.

4.Етап на спад
В резултат на развитието на производството и научно-техническия прогрес на пазара непрекъснато се появяват продукти, които съпоставени с разглежданите от нас, са по-нови и често по-добри. Тогава разглежданата стока губи своите позиции, намаляват обемите ѝ на продажба и цените.

Може да задавате своите въпроси като коментар по-долу и ще ви отговорим по време на предстоящите упражнения или на менторската среща.

Вашият коментар

Видове пазари
Оставащи уроци:

Този курс е част от “Академията за Маркетинг и реклама”. Виж повече и се включи тук.

Видове пазари

 

Жизнен цикъл на продукт е понятие в маркетинга, което използва аналогията с жизнения цикъл на биологичните организми, за да опише продължителността и последователните изменения на пазарния живот на даден продукт. Жизненият цикъл касае не конкретна стокова единица, а в по-общ план продуктът като разновидност на определена продуктова линия.

Графично пазарното развитие се изразява посредством кривата на продажбите, в която отчетливо се открояват четири различни фази:

 • въвеждане (внедряване) на пазара,
 • пазарен растеж,
 • зрялост, и
 • спад.

 

Твърдението, че даден продукт има жизнен цикъл се обосновава от това, че:

 • продуктите имат ограничен живот;
 • продажбите преминават през няколко етапа, като всеки представлява различни предизвикателства, възможности и проблеми пред търговеца;
 • се наблюдават възход и спад на печалбата през различните етапи на продуктовия цикъл;
 • продуктите изискват различни по структура и обем маркетингови, финансови, производствени стратегии и човешки ресурси във всяка фаза на жизнения цикъл.

1.Етап на внедряване
Етапът на внедряване започва със самото появяване на продукта на пазара. Той е началото на жизнения цикъл на всеки продукт. През то зи период се формира пазарът на продукта. Тогава печалбите са нулеви, а продажбите – негативни. Процедурата по въвеждане на продукта на пазара обикновено изисква време и пласментът през този период расте бавно.

2.Етап на растеж
През етапа на растеж продажбите се увеличават бързо и печалбите достигат максималните си стойности. Този етап се характеризира с увеличаване на конкурентността на пазарите.

3.Етап на зрялост
В този период продажбите са в максималните си обеми и започват бавно да намаляват. Типично за етапа е оформяне на жестока конкуренция, навлизат нови търговски маркина съществуващите пазари, конкурентите подчертават различията в качеството, цената и всички подобрения в своите варианти на продукта. Някои от по-слабите конкуренти отпадат.

4.Етап на спад
В резултат на развитието на производството и научно-техническия прогрес на пазара непрекъснато се появяват продукти, които съпоставени с разглежданите от нас, са по-нови и често по-добри. Тогава разглежданата стока губи своите позиции, намаляват обемите ѝ на продажба и цените.

Може да задавате своите въпроси като коментар по-долу и ще ви отговорим по време на предстоящите упражнения или на менторската среща.

Вашият коментар

Back To Top