skip to Main Content
Дифузиционна крива на продукта
Оставащи уроци:

Този курс е част от “Академията за Маркетинг и реклама”. Виж повече и се включи тук.

Дифузиционна крива на продукта

Как да таргетираме различни групи в различните “жизнени” етапи от жизнения цикъл на продукта.

Дифузионната крива на продукта е полезен модел, който ви помага да мислите за това, на кого трябва да се насочвате на различни етапи от живота на вашия продукт или услуга.

С разбирането за дифузионната крива на продукта можете интелигентно да насочвате маркетинговите си усилия, да постигнете най-добрата възвръщаемост от усилията си. Повече от това, можете да увеличите максимално шансовете за успех за вашия продукт, например, като посочите най-влиятелните целеви клиенти точно в началото на вашите маркетингови усилия.

Разбиране на кривата на дифузия на продукта

Моделът за дифузионната крива на продукта използва камбановидна крива или s-образна крива, за да покаже етапите, в които успешно се приема продукт от хората в рамките на вашия пазар.

Хората в рамките на пазара се представят в зависимост от това колко бързо приемат и купуват нови продукти. Някои обичат новостите, приемат нови продукти, веднага след като те идват на пазара. Други купуват нови продукти само когато им останат като последна възможност.

Според модела, пет различни групи хора ще закупят продукта ви на различни етапи от живота на продукта:

 1. Иноватори: Членовете на тази група включват информирани потребители, които желаят да поемат риск за нов продукт. Иноваторите представляват първите 2,5% от хората, които приемат нов продукт. Иноваторите имат належаща нужда, или са достатъчно богати, за да не се притесняват прекалено много, ако продуктът не работи. Те най-вероятно ще бъдат информирани и уверени в себе си и (ако искат да бъдат влиятелни) могат да бъдат хора, които другите търсят.
 2. Ранни “осиновители” (early adopers): Членовете на тази група оценяват реакцията на Иноваторите, преди да бързат при закупуването на нов продукт. Те вероятно ще бъдат образовани и донякъде предпазливи. Ранните “осиновители” представляват около 13,5% от общата потребителска популация.
 3. Ранно мнозинство (early majority): Членовете на тази група са по-предпазливи и предпочитат да избягват риска, свързан със закупуването на непроверен продукт. Обикновено членовете на групата “Ранно мнозинство” приемат продукт само след като е одобрен от членове на групата “Ранни осиновители”, като изчакват препоръките или потвържденията на продуктите от онези, които имат опит с продукта. Ранното мнозинство представлява 34% от потребителите.
 4. Късно мнозинство: Членовете на тази група са по-скептични. Те закъсняват да се качат на борда или го правят само след като един нов продукт стане основен в своя сегмент. Късното мнозинство представлява около 34% от потребителите.
 5. Изоставащи: Членовете на тази група са повече от просто скептични. Всъщност, те обикновено не приемат нов продукт, докато не се предлагат повече традиционни алтернативи. Изоставащите представляват около 16% от потребителите.

Съвет:
Ще трябва да се обърнете към различни групи с различни маркетингови съобщения, ако искате да ги представите ефективно. Всъщност, целият Ви маркетингов подход (включително ценообразуването) може да се наложи да се промени, ако искате да получите следващата група да приеме вашия продукт.

Как да използвате инструмента?

За да използвате инструмента, помислете къде се намира продуктът ви в неговия жизнен цикъл.

 • Нов ли е и ще бъде въведен?
 • Или е утвърден на пазара и разбран от мнозинството хора?

След това помислете за маркетинговото съобщение, което използвате. Подходящо ли е за точната група?

Например, ако въвеждате радикално нов продукт, може да искате да създадете интерес между журналисти и читатели на специализирани списания, като го популяризирате като най-новото вълнуващо, скъпо, високотехнологично оборудване. Това са иноваторите, които трябва да спечелите, ако след това продадете на други групи.

Ако, обаче, използвате същото послание за хората в Късно мнозинство, вероятно ще изплашите повечето от тях, отколкото да ги привлечате. Късното мнозинство купувачи са по-склонни да приветстват простотата и надеждността, отколкото хай-тек приспособленията.

Ключови точки
Независимо от възприеманата стойност на новия продукт, това е предизвикателен процес за изтласкване на всеки нов продукт на конкурентен пазар и още по-голямо предизвикателство за убеждаване на потребителите да закупят продукта.

Като групирате хората заедно като иноватори, ранни осиновители, ранно мнозинство, късно мнозинство и лагер, кривата на дифузия на продукта, си помагате да създадете различните маркетингови подходи, от които се нуждаете.

Може да задавате своите въпроси като коментар по-долу и ще ви отговорим по време на предстоящите упражнения или на менторската среща.

Вашият коментар

Дифузиционна крива на продукта
Оставащи уроци:

Този курс е част от “Академията за Маркетинг и реклама”. Виж повече и се включи тук.

Дифузиционна крива на продукта

Как да таргетираме различни групи в различните “жизнени” етапи от жизнения цикъл на продукта.

Дифузионната крива на продукта е полезен модел, който ви помага да мислите за това, на кого трябва да се насочвате на различни етапи от живота на вашия продукт или услуга.

С разбирането за дифузионната крива на продукта можете интелигентно да насочвате маркетинговите си усилия, да постигнете най-добрата възвръщаемост от усилията си. Повече от това, можете да увеличите максимално шансовете за успех за вашия продукт, например, като посочите най-влиятелните целеви клиенти точно в началото на вашите маркетингови усилия.

Разбиране на кривата на дифузия на продукта

Моделът за дифузионната крива на продукта използва камбановидна крива или s-образна крива, за да покаже етапите, в които успешно се приема продукт от хората в рамките на вашия пазар.

Хората в рамките на пазара се представят в зависимост от това колко бързо приемат и купуват нови продукти. Някои обичат новостите, приемат нови продукти, веднага след като те идват на пазара. Други купуват нови продукти само когато им останат като последна възможност.

Според модела, пет различни групи хора ще закупят продукта ви на различни етапи от живота на продукта:

 1. Иноватори: Членовете на тази група включват информирани потребители, които желаят да поемат риск за нов продукт. Иноваторите представляват първите 2,5% от хората, които приемат нов продукт. Иноваторите имат належаща нужда, или са достатъчно богати, за да не се притесняват прекалено много, ако продуктът не работи. Те най-вероятно ще бъдат информирани и уверени в себе си и (ако искат да бъдат влиятелни) могат да бъдат хора, които другите търсят.
 2. Ранни “осиновители” (early adopers): Членовете на тази група оценяват реакцията на Иноваторите, преди да бързат при закупуването на нов продукт. Те вероятно ще бъдат образовани и донякъде предпазливи. Ранните “осиновители” представляват около 13,5% от общата потребителска популация.
 3. Ранно мнозинство (early majority): Членовете на тази група са по-предпазливи и предпочитат да избягват риска, свързан със закупуването на непроверен продукт. Обикновено членовете на групата “Ранно мнозинство” приемат продукт само след като е одобрен от членове на групата “Ранни осиновители”, като изчакват препоръките или потвържденията на продуктите от онези, които имат опит с продукта. Ранното мнозинство представлява 34% от потребителите.
 4. Късно мнозинство: Членовете на тази група са по-скептични. Те закъсняват да се качат на борда или го правят само след като един нов продукт стане основен в своя сегмент. Късното мнозинство представлява около 34% от потребителите.
 5. Изоставащи: Членовете на тази група са повече от просто скептични. Всъщност, те обикновено не приемат нов продукт, докато не се предлагат повече традиционни алтернативи. Изоставащите представляват около 16% от потребителите.

Съвет:
Ще трябва да се обърнете към различни групи с различни маркетингови съобщения, ако искате да ги представите ефективно. Всъщност, целият Ви маркетингов подход (включително ценообразуването) може да се наложи да се промени, ако искате да получите следващата група да приеме вашия продукт.

Как да използвате инструмента?

За да използвате инструмента, помислете къде се намира продуктът ви в неговия жизнен цикъл.

 • Нов ли е и ще бъде въведен?
 • Или е утвърден на пазара и разбран от мнозинството хора?

След това помислете за маркетинговото съобщение, което използвате. Подходящо ли е за точната група?

Например, ако въвеждате радикално нов продукт, може да искате да създадете интерес между журналисти и читатели на специализирани списания, като го популяризирате като най-новото вълнуващо, скъпо, високотехнологично оборудване. Това са иноваторите, които трябва да спечелите, ако след това продадете на други групи.

Ако, обаче, използвате същото послание за хората в Късно мнозинство, вероятно ще изплашите повечето от тях, отколкото да ги привлечате. Късното мнозинство купувачи са по-склонни да приветстват простотата и надеждността, отколкото хай-тек приспособленията.

Ключови точки
Независимо от възприеманата стойност на новия продукт, това е предизвикателен процес за изтласкване на всеки нов продукт на конкурентен пазар и още по-голямо предизвикателство за убеждаване на потребителите да закупят продукта.

Като групирате хората заедно като иноватори, ранни осиновители, ранно мнозинство, късно мнозинство и лагер, кривата на дифузия на продукта, си помагате да създадете различните маркетингови подходи, от които се нуждаете.

Може да задавате своите въпроси като коментар по-долу и ще ви отговорим по време на предстоящите упражнения или на менторската среща.

Вашият коментар

Back To Top