skip to Main Content
Пирамида на потребностите
Оставащи уроци:

Този курс е част от “Академията за Маркетинг и реклама”. Виж повече и се включи тук.

Пирамида на потребностите и как се прилага в маркетинговото позициониране

Пирамидата на потребностите е йерархична система на потребностите на човека, съставена от американския психолог Ейбрахам Маслоу.Тази система е представена за първи път в статията му от 1943 година “Теория на човешката мотивация” и по-късно е публикувана и разширена в книгата ” Toward a Psychology of Being”.

Диаграма на йерархична система на потребностите на човека по Ейбрахам Маслоу. Степени (от най-ниската към най-високата):
1. Физиологични
2. Сигурност
3. Любов/Принадлежност
4. Уважение, увереност
5. Самоусъвършенстване, себереализиране

 

 

Самият Маслоу разделя потребностите:

 1. Физиологични: храна, вода, сън, здраве, секс.
 2. Екзистенциални: подслон, безопасност, обезпеченост.
 3. Социални: социални връзки, общуване, привързаност, загриженост за другите и внимание към себе си.
 4. Престижни: самоуважение, уважение от страна на другите, признание, постигане на успех и висока оценка, развитие в работата.
 5. Духовни: познание, себереализиране.

Ако потребностите от по-ниско ниво не са удовлетворени, човек не може да премине на потребностите от по-високо ниво. Например ако физиологичните му нужди от храна и вода не са удовлетворени, човек не може да премине към потребност от по-висок ранг, например – тази от сигурност.

Може да задавате своите въпроси като коментар по-долу и ще ви отговорим по време на предстоящите упражнения или на менторската среща.

This Post Has One Comment
 1. Имам въпрос за едно от твърденията, че ако сме B2B и продаваме някаква суровина, това означава, че се намираме на най-долното ниво на пирамидата. Малко ми звучи объркващо, тъй като пирамидата показва потребности на човек, а не на бизнес. Има ли подобна пирамида за потребности на бизнес? И не трябва ли по-скоро да се замислим човека, който взима решението да купи тази суровина от нас, каква човешка нужда запълваме за него и да ориентираме посланията на тази база?

Вашият коментар

Пирамида на потребностите
Оставащи уроци:

Този курс е част от “Академията за Маркетинг и реклама”. Виж повече и се включи тук.

Пирамида на потребностите и как се прилага в маркетинговото позициониране

Пирамидата на потребностите е йерархична система на потребностите на човека, съставена от американския психолог Ейбрахам Маслоу.Тази система е представена за първи път в статията му от 1943 година “Теория на човешката мотивация” и по-късно е публикувана и разширена в книгата ” Toward a Psychology of Being”.

Диаграма на йерархична система на потребностите на човека по Ейбрахам Маслоу. Степени (от най-ниската към най-високата):
1. Физиологични
2. Сигурност
3. Любов/Принадлежност
4. Уважение, увереност
5. Самоусъвършенстване, себереализиране

 

 

Самият Маслоу разделя потребностите:

 1. Физиологични: храна, вода, сън, здраве, секс.
 2. Екзистенциални: подслон, безопасност, обезпеченост.
 3. Социални: социални връзки, общуване, привързаност, загриженост за другите и внимание към себе си.
 4. Престижни: самоуважение, уважение от страна на другите, признание, постигане на успех и висока оценка, развитие в работата.
 5. Духовни: познание, себереализиране.

Ако потребностите от по-ниско ниво не са удовлетворени, човек не може да премине на потребностите от по-високо ниво. Например ако физиологичните му нужди от храна и вода не са удовлетворени, човек не може да премине към потребност от по-висок ранг, например – тази от сигурност.

Може да задавате своите въпроси като коментар по-долу и ще ви отговорим по време на предстоящите упражнения или на менторската среща.

This Post Has One Comment
 1. Имам въпрос за едно от твърденията, че ако сме B2B и продаваме някаква суровина, това означава, че се намираме на най-долното ниво на пирамидата. Малко ми звучи объркващо, тъй като пирамидата показва потребности на човек, а не на бизнес. Има ли подобна пирамида за потребности на бизнес? И не трябва ли по-скоро да се замислим човека, който взима решението да купи тази суровина от нас, каква човешка нужда запълваме за него и да ориентираме посланията на тази база?

Вашият коментар

Back To Top