skip to Main Content
Развитие на самоосъзнаване
Оставащи уроци:

Този курс е част от “Академията за Мениджмънт и лидерство”. Виж повече и се включи тук.

Развитие на самоосъзнаване

“Да познаваш другите е умение. Да познаваш себе си е същинска мъдрост.” – Лао Дзъ, китайски философ.

Работили ли сте някога с много самосъзнаващ се човек? Да вземате предвид нуждите и чувствата на другите, да поематае отговорност за грешките си,  да сте скромни относно силните си страни, да не изказвате безсмислени неща и да съзнавате как думите и действията ви оказват влияние върху останалите.

Просто казано – това са хора, с които се работи чудесно!

Самосъзнанието е едно от най-важните качества, които може да притежавате като лидер и развитието му е важно както в личния, така и в професионалния ви живот.

В тази статия ще разгледаме самосъзнанието по- детайлно и ще научим как да развием своето.

Какво е самосъзнание?

Изследователите Шели Дювал и Робърт Уиклунд публикували първата важна теория за самосъзнанието през 70-те години на ХХ век. Те твърдят, че самосъзнанието е възможност човек да погледне навътре, да помисли за своето поведение и да прецени как то отговаря на неговите морални стандарти и ценности.

Те твърдят, че когато вашето поведение не е на едно ниво със стандартите, се чувствате некомфортно и тъжно. Но ако те съвпадат, вие сте самоуверени и постигате по- високи резултати. Самосъзнанието също дава и по-дълбоко разбиране на собствените ви отношения, умения и знания.

Самосъзнанието е един от най-важните елементи на емоционалната интелигентност. То ви дава способност да разбирате и управлявате своите емоции и действия и ви помага за разбирате как това въздейства на другите.

Защо самосъзнанието е важно?

Първо, изследване показва силна връзка между самосъзнанието  и доброто ви представяне като мениджъри. Просто сте по-ефективни в ролята на ръководител, когато разбирате вашето вътрешно състояние, както и емоциите на хората от вашия екип.

Щом познавате силните и  слабите си страни, притежавате силата да ги упралявате правилно. Ако можете да приемете това, което не знаете и имате смирението да потърсите помощ, когато ви потрябва, вие ще се затвърдите като лидер и бързо ше спечелите доверието на екипа ви.

На лично ниво, да имате самосъзнание ви позволява да подхождате към хората и ситуациите с увереност. Това означава, че придобивате повече контрол върху собствения си живот.

Как да развием самосъзнание?

Има няколко начина да развиете своето самосъзнание, но имайте предвид, че това изисква време.

  • Разберете кои са силните и слабите ви страни. Можете да започнете да разработвате своето самосъзнание како научите в коя област сте най-силни и в коя- най-слаби. Започнете с личен SWOT анализ.
  • Помислете за влиянието, което оказвате върху останалите. Добър начин да постигнете това, е като си водите дневник, в който записвате деня си, задачите, които сте изпълнители, емоциите, които сте изпитали.
  •  Друга опция е да си почивате за 5- 10 минути на ден и да медитирате. Медитацията помага за разширяването и укрепването на самосъзнанието и също за понижаването на стреса. Можете да отделяте време вечерта, за да направите мислено разбор на деня си и да определите колко ефективно сте работили с колегите.
  • Фокусирайте се върху другите. Хората, които са самосъзнаващи се, са наясно с това как техните думи и действия влияят на околните.
  • Научете как да управлявате емоциите си. Внимателно преценявайте какво казвате и си помислете как това ще повлияе на човека, с когото говорите.

Ако изкарвате стреса и яда си на другите, значи трябва да спрете с това веднага. Вместо това вижте дали не може да намерите нещо положително в ситуацията. Поемете си дълбок дъх няколко пъти или дори отидете на друго място, ако прецените, че не можете да контролирате емоциите си.

Ако контролирате какво казвате и какво правите не означава, че правите нещо грешно. По-скоро това показва, че се интересувате от другите хора достатъчно, че да не казвате или правите нещо, което да им повлияе негативно.

Поискайте обратна връзка

Получаването на обратна връзка е важно за развитието на самосъзнание. Това често е единственият начин да научите за проблеми, с които няма да можете да се срещнете директно лице в лице. Можете да поискате мнение от колегите си или от хората от екипа ви. Когато търсите обратна връзка от хората около вас, получавате шанса да видите вашето поведение от тяхната гледна точка.

Заключение

Хора с високи нива на самосъзнаване са по-ефективни като лидери, защото могат да работят с колегите си, като изграждат позитивна среда и да вдъхват надежда и правоподобност в екипа си.

Като резултат тези хора имат и по-удволетворяващи кариери и по-високи приходи.

За да укрепите вашето съмосъзнание, трябва да научите силните и слабите си страни. Отделете време, за да анализирате решенията, които вземате и се фокусирайте върху управлението на емоциите си.

Вашият коментар

Развитие на самоосъзнаване
Оставащи уроци:

Този курс е част от “Академията за Мениджмънт и лидерство”. Виж повече и се включи тук.

Развитие на самоосъзнаване

“Да познаваш другите е умение. Да познаваш себе си е същинска мъдрост.” – Лао Дзъ, китайски философ.

Работили ли сте някога с много самосъзнаващ се човек? Да вземате предвид нуждите и чувствата на другите, да поематае отговорност за грешките си,  да сте скромни относно силните си страни, да не изказвате безсмислени неща и да съзнавате как думите и действията ви оказват влияние върху останалите.

Просто казано – това са хора, с които се работи чудесно!

Самосъзнанието е едно от най-важните качества, които може да притежавате като лидер и развитието му е важно както в личния, така и в професионалния ви живот.

В тази статия ще разгледаме самосъзнанието по- детайлно и ще научим как да развием своето.

Какво е самосъзнание?

Изследователите Шели Дювал и Робърт Уиклунд публикували първата важна теория за самосъзнанието през 70-те години на ХХ век. Те твърдят, че самосъзнанието е възможност човек да погледне навътре, да помисли за своето поведение и да прецени как то отговаря на неговите морални стандарти и ценности.

Те твърдят, че когато вашето поведение не е на едно ниво със стандартите, се чувствате некомфортно и тъжно. Но ако те съвпадат, вие сте самоуверени и постигате по- високи резултати. Самосъзнанието също дава и по-дълбоко разбиране на собствените ви отношения, умения и знания.

Самосъзнанието е един от най-важните елементи на емоционалната интелигентност. То ви дава способност да разбирате и управлявате своите емоции и действия и ви помага за разбирате как това въздейства на другите.

Защо самосъзнанието е важно?

Първо, изследване показва силна връзка между самосъзнанието  и доброто ви представяне като мениджъри. Просто сте по-ефективни в ролята на ръководител, когато разбирате вашето вътрешно състояние, както и емоциите на хората от вашия екип.

Щом познавате силните и  слабите си страни, притежавате силата да ги упралявате правилно. Ако можете да приемете това, което не знаете и имате смирението да потърсите помощ, когато ви потрябва, вие ще се затвърдите като лидер и бързо ше спечелите доверието на екипа ви.

На лично ниво, да имате самосъзнание ви позволява да подхождате към хората и ситуациите с увереност. Това означава, че придобивате повече контрол върху собствения си живот.

Как да развием самосъзнание?

Има няколко начина да развиете своето самосъзнание, но имайте предвид, че това изисква време.

  • Разберете кои са силните и слабите ви страни. Можете да започнете да разработвате своето самосъзнание како научите в коя област сте най-силни и в коя- най-слаби. Започнете с личен SWOT анализ.
  • Помислете за влиянието, което оказвате върху останалите. Добър начин да постигнете това, е като си водите дневник, в който записвате деня си, задачите, които сте изпълнители, емоциите, които сте изпитали.
  •  Друга опция е да си почивате за 5- 10 минути на ден и да медитирате. Медитацията помага за разширяването и укрепването на самосъзнанието и също за понижаването на стреса. Можете да отделяте време вечерта, за да направите мислено разбор на деня си и да определите колко ефективно сте работили с колегите.
  • Фокусирайте се върху другите. Хората, които са самосъзнаващи се, са наясно с това как техните думи и действия влияят на околните.
  • Научете как да управлявате емоциите си. Внимателно преценявайте какво казвате и си помислете как това ще повлияе на човека, с когото говорите.

Ако изкарвате стреса и яда си на другите, значи трябва да спрете с това веднага. Вместо това вижте дали не може да намерите нещо положително в ситуацията. Поемете си дълбок дъх няколко пъти или дори отидете на друго място, ако прецените, че не можете да контролирате емоциите си.

Ако контролирате какво казвате и какво правите не означава, че правите нещо грешно. По-скоро това показва, че се интересувате от другите хора достатъчно, че да не казвате или правите нещо, което да им повлияе негативно.

Поискайте обратна връзка

Получаването на обратна връзка е важно за развитието на самосъзнание. Това често е единственият начин да научите за проблеми, с които няма да можете да се срещнете директно лице в лице. Можете да поискате мнение от колегите си или от хората от екипа ви. Когато търсите обратна връзка от хората около вас, получавате шанса да видите вашето поведение от тяхната гледна точка.

Заключение

Хора с високи нива на самосъзнаване са по-ефективни като лидери, защото могат да работят с колегите си, като изграждат позитивна среда и да вдъхват надежда и правоподобност в екипа си.

Като резултат тези хора имат и по-удволетворяващи кариери и по-високи приходи.

За да укрепите вашето съмосъзнание, трябва да научите силните и слабите си страни. Отделете време, за да анализирате решенията, които вземате и се фокусирайте върху управлението на емоциите си.

Вашият коментар

Back To Top