skip to Main Content

ПРОГРАМАТА Е ОТВОРЕНА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

Сертифициране

и допълнителни квалификации

СЕРТИФИЦИРАНЕ ЗА УСПЕШНО ЗАВЪРШЕНА

АКАДЕМИЯ ЗА БИЗНЕС УМЕНИЯ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Примерни Сертификати за завършен Модул

Всеки участник, преминал с над 80% петте курса от съответния модул, получава официален сертификат за
успешно завършен на Модул от “Академия за Бизнес Умения и предприемачество”.

Примерни Сертификати за завършен Модул

Всеки участник, преминал с над 80% петте курса от съответния модул, получава официален сертификат за
успешно завършен на Модул от “Академия за Бизнес Умения и предприемачество”.

Примерна Диплома

Всеки участник, предал и преминал всички изпити от програмата с над 80% успех, получава Диплома за
успешно завършена “Академията за Бизнес умения и предприемачество”.

Грамота за участие

Всеки участник, в цялостната Академия за Бизнес умения, получава Грамота за участие в
“Академия за Бизнес Умения и Предприемачество”.

ПАРТНЬОРСТВО С МТМ COLLEGE СОФИЯ

Възможности за Квалификация

Training Academy в партньорство с Колежът по мениджмънт, търговия и маркетинг-ви предоставя възможност за:

 1. Следдипломна квалификация– всеки участник завършил успешно “Академия за Бизнес умения и предприемачество” има възможност за следдипломна квалификация за всеки един от Модулите на Академията.
 2. Висше образование “професионален бакалавър”– всеки участник завършил успешно “Академия за Бизнес умения и предприемачество” има възможност да продължи и завърши висшето си образование, в Колеж по МТМ в специалност „Маркетинг“ или „Предприемачество“ и да му бъде призната 1 година от обучението.Втората и третата година продължават в MTM College София.

Условия

За да получите документ за следдипломна квалификация или да продължите в бакалавърските програми на MTM College София и да ви бъде призната 1 година от обучението е необходимо да:

 • сте преминали успешно всички изпити с над 80т./100т.;
 • бъдат предадени всички курсови работи и практически задания;
 • се включвате активно в груповите работилници;
 • имате завършена бакалавърска или магистърска степен, за придобиване на следдипломна квалификация

Сертификат за Следдипломна Квалификация

Обучителен план

Модул-Бизнес и Предприемачество

 • Бизнес модели и стратегии
 • Бизнес процеси и организационна ефективност
 • Изграждане на Бизнес план
 • Стартиране на бизнес
 • Sales Pitch Design

Модул-Маркетинг и Продажби

 • Стратегически Маркетинг
 • Създаване на Маркетинг план
 • Ефективни продажби и Комуникация с клиенти
 • Основи на рекламата
 • PR и Фирмена комуникация

Модул-Мениджмънт и Лидерство

 • Автентично лидерство
 • Създаване и управление на ефективни екипи
 • Основни мениджърски инструменти
 • Комуникация за лидери
 • Ефективност за мениджъри

За повече информация

Ако имате повече въпроси а Следдипломната квалификация към  Колежът по мениджмънт, търговия и маркетинг можете да се свържете с:

Румяна Панова и Цветелина Симеонова

0887 910 581 и 0887 521 789

e-mail: career@mtmcollege.bg

ПАРТНЬОРСТВО С ВУЗФ СОФИЯ

Възможности за Квалификация

Training Academy в партньорство с Висше Училище по Застраховане и Финанси-ви предоставя възможност за:

 1. Висше образование “магистър”– всеки участник завършил успешно “Академия за Бизнес умения и предприемачество”, може да продължи в магистърската програма на ВУЗФ “Дигитален Маркетинг и Бизнес Финанси” с признати 2 изпита.

Условия

За да получите сертификат за отделен курс от Академията или да продължите в Магистърската програма “Дигитален Маркетинг и Бизнес Финанси” и да ви бъдат признати 2 изпита е необходимо да:

 • сте преминали успешно всички изпити с над 80т./100т.
 • бъдат предадени всички курсови работи и практически задания
 • се включвате активно в груповите работилници

Обучителен план

Модул-Бизнес и Предприемачество

 • Бизнес модели и стратегии
 • Бизнес процеси и организационна ефективност
 • Изграждане на Бизнес план
 • Стартиране на бизнес
 • Sales Pitch Design

Модул-Маркетинг и Продажби

 • Стратегически Маркетинг
 • Създаване на Маркетинг план
 • Ефективни продажби и Комуникация с клиенти
 • Основи на рекламата
 • PR и Фирмена комуникация

Модул-Мениджмънт и Лидерство

 • Автентично лидерство
 • Създаване и управление на ефективни екипи
 • Основни мениджърски инструменти
 • Комуникация за лидери
 • Ефективност за мениджъри
Back To Top