Soft Skills for IT

Обученията за soft skills ще помогнат за цялостното повишаване на бизнес резултатите ви. Ефективната комуникация, работата в екип, управление на времето и задачите, лидерски умения – са само част от ключовите умения, които ще помогнат в израстването на екипа и бизнеса ви.

picture-of-young-architects-discussing-in-office-UGKJXLQ-scaled.jpg
ТРЕНИНГИ В ГРУПА

Всяка от темите за обучение може да бъде проведена присъствено в група от 10, 15 и 20 души в залата на Training Academy или изнесено в зала по ваш избор.

КОУЧИНГ

При избора на дадена програма за обучение, можете да добавите и индивидуални коучинг сесии за професионално надграждане и доусъвършенстване.

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ

Всяка от темите за обучение може да бъде проведена с професионален лектор на живо в онлайн форма на обучение, обучението се провежда във виртуална класна стая.

РЕЗУЛТАТИ

В края на всяка програма за обучение и коучинг сесия, получавате обратна връзка за напредъка както на екипа, така и индивидуалния, плюс насоки за бъдещо развитие.

Предоставяме различни възможности за провеждане на цялостни програми за екипи, включващи: тренинг обучения, коучинги, менторинг и проследяване на резултатите. 

Можете да изберете една или повече теми, по които да изготвим план за обучения за вашия екип.

Това са само част от фирмите, с които работим върху повишаване ефективността и развитие на екипите им. 

Свържете се с нас:

В случай, че имате допълнителни въпроси, на които не сме отговорили тук, моля, свържете се с нас на: