Начало » Online Training Academy » Онлайн курсове

Онлайн курсове

Компютърни умения

Всички обучения са предварително записани и са достъпни по всяко време на всички устройства. Вие определяте, темпото и графика на учене.

MS Excel - от начинаещ до експерт

Microsoft Excel – цялостен курс от начинаещ до напреднал

Времетраене: 6 часа
Включени уроци: 87
Официален сертификат

PRO: Microsoft Excel – Dashboard Fundamentals

Времетраене: 2 часа
Включени уроци: 16
Официален сертификат

PRO: Анализи в Excel: Формули и Функции

Времетраене: 5 часа
Включени уроци: 50
Официален сертификат

PRO: Анализи с Пивотни Таблици в Excel

Времетраене: 5 часа
Включени уроци: 32
Официален сертификат

PRO: Визуализиране на Анализи с Excel Диаграми

Времетраене: 4 часа
Включени уроци: 34
Официален сертификат

PRO: Ефективна Работа с Макроси в Excel

Времетраене: 3 часа
Включени уроци: 20
Официален сертификат

PRO: Презентиране на Данни с Excel и Powerpoint

Времетраене: 3 часа
Включени уроци: 22
Официален сертификат

PRO: Форматиране на Данни в Excel

Времетраене: 2 часа
Включени уроци: 20
Официален сертификат

Работа с MS Office Пакет

Microsoft Outlook – цялостен курс

Времетраене: 2 часа
Включени уроци: 24
Официален сертификат

Microsoft Power Point – цялостен курс

Времетраене: 5 часа
Включени уроци: 59
Официален сертификат

Microsoft Teams – цялостен курс

Времетраене: 2 часа
Включени уроци: 25
Официален сертификат

Microsoft Word – цялостен курс

Времетраене: 3 часа
Включени уроци: 45
Официален сертификат

Работа с Google Suites​

Работа с Gmail (Google поща)

Времетраене: 2 часа
Включени уроци: 32
Официален сертификат

Работа с Google Диск

Времетраене: 2 часа
Включени уроци: 33
Официален сертификат

Работа с Google Календар

Времетраене: 2 часа
Включени уроци: 23
Официален сертификат

Ускорен Курс по Google Hangouts

Времетраене: 1 час
Включени уроци: 16
Официален сертификат

Управление на проекти

Всички обучения са предварително записани и са достъпни по всяко време на всички устройства. Вие определяте, темпото и графика на учене.

Основи на Scrum за Управление на Проекти

Времетраене: 4 часа
Включени уроци: 21
Официален сертификат

Подобрение и Управление на Процеси с Канбан

Времетраене: 3 часа
Включени уроци: 15
Официален сертификат

Управление на Екипи и Проекти с Trello

Времетраене: 3 часа
Включени уроци: 22
Официален сертификат

Управление на Проекти – цялостен курс

Времетраене: 3 часа
Включени уроци: 39
Официален сертификат

Фундаменти на Agile Методологията

Времетраене: 3 часа
Включени уроци: 18
Официален сертификат

Мениджмънт и лидерство

Всички обучения са предварително записани и са достъпни по всяко време на всички устройства. Вие определяте, темпото и графика на учене.

Ефективно лидерство​

Лидерство: Авторитет и влияние

Времетраене: 3 часа
Включени уроци: 5
Официален сертификат

Лидерство: Лидерство чрез автентичност

Времетраене: 3 часа
Включени уроци: 8
Официален сертификат

Лидерство: Овладяване на емоциите и стреса

Времетраене: 5 часа
Включени уроци: 11
Официален сертификат

Лидерство: Стилове лидерство

Времетраене: 2 часа
Включени уроци: 12
Официален сертификат

Мениджърски умения

Инструменти: Делегиране, Обратна Връзка и Ефективни Срещи

Времетраене: 4 часа
Включени уроци: 15
Официален сертификат

Мениджмънт: Умения и инструменти за мотивация

Времетраене: 4 часа
Включени уроци: 10
Официален сертификат

Управление на ефективен екип

Екип: Комуникация и Работа в условия на различия

Времетраене: 1 час
Включени уроци: 7
Официален сертификат

Екип: Управление на ефективни екипи

Времетраене: 1 час
Включени уроци: 6
Официален сертификат

Умения за продажби

Всички обучения са предварително записани и са достъпни по всяко време на всички устройства. Вие определяте, темпото и графика на учене.

Изгради перфектна презентация

Времетраене: 1 часа
Включени уроци: 9
Официален сертификат

Обслужване и продажби на активни клиенти

Времетраене: 1 час
Включени уроци: 3
Официален сертификат

Открий своя идеален клиент

Времетраене: 1 час
Включени уроци: 7
Официален сертификат

Преговори и затваряне на сделката

Времетраене: 1 час
Включени уроци: 9
Официален сертификат

Преодоляване на възраженията

Времетраене: 1 час
Включени уроци: 5
Официален сертификат

Продажби и умствено позициониране

Времетраене: 1 час
Включени уроци: 10
Официален сертификат

Създай своя продажбен процес

Времетраене: 1 час
Включени уроци: 8
Официален сертификат

Soft Skills (Меки Умения)

Всички обучения са предварително записани и са достъпни по всяко време на всички устройства. Вие определяте, темпото и графика на учене.

Ефективна комуникация

Емоционална интелигентност

Времетраене: 1 час
Включени уроци: 4
Официален сертификат

Ефективна комуникация – Фундаменти

Времетраене: 2 часа
Включени уроци: 11
Официален сертификат

Предотвратяване и разрешаване на конфликти

Времетраене: 1 час
Включени уроци: 8
Официален сертификат

Презентационни умения – Фундаменти

Времетраене: 2 часа
Включени уроци: 10
Официален сертификат

Управление на времето​

Ефективно планиране и управление на времето

Времетраене: 1 час и 30 мин.
Включени уроци: 12
Официален сертификат

Как да бъдем максимално продуктивни

Времетраене: 2 часа
Включени уроци: 17
Официален сертификат

Поставяне и управление на цели

Времетраене: 2 часа
Включени уроци: 14
Официален сертификат