Начало » Корпоративни обучения » Обучения » Продажби » Водене на ефективни преговори

Водене на ефективни преговори

Водене на ефективни преговори

Непосредствената обратна връзка, споделянето на личен опит и обсъждането на реални бизнес казуси са голямото предимство на този тип тренинги.

Практика и креативност

Помагаме на всеки участик в обученията да отключи своя потенциал и да изгради стратегия за резултати.

Интерактивна работа в група

Training Academy използва иновативен метод за бизнес обучения с игри, учене чрез преживяване и работа в екип.

Възможност за онлайн провеждане

Всеки един тренинг има възможността да се проведе онлайн във виртуална класна стая, с професионален лектор на живо.

Какви са целите на това обучение

В този тренинг участниците ще се запознаят с най-добрите и доказано работещи бизнес инструменти. Тренингът цели да даде нужните знания и умения на участниците, които да повишат ефективността им и да помогнат при справянето със съвременните предизвикателства на бизнес средата.

Този тренинг ще ви помогне при формирането на  правилна стратегии за провеждане на ефективни преговори. Основна цел на обучението е овладяването на различни инструменти за справяне с предизвикателствата на преговорния процес.

Креативен Тиймбилдинг

Програма на обучението

В процеса на обучение се разглеждат казуси с цел формиране на умения за прилагане на знанията и уменията за водене на успешни преговори.

Основните теми включват:

 • 6 начина да влияем на другите
 • как да се предпазваме от негативно въздействие.
 • формиране на умения за отстояване на собствената позиция с достойнство и авторитет.
 • залагане на параметри за ефективност (определяне на цели, ресурси, роли)
 • проджект- мениджмънт на преговорния процес (планиране, график, изпълнение)
 • време, място, обстановка на преговорите
 • приоретизиране на цели по време на преговорите
 • определяне на стил в преговорите (собствен стил и стил на другата страна)
 • изготвяне на рамка на преговорите подготовка на различни сценарии (план А, план Б)
 • разликата между възражения и преговори
 • психологически преговори
 • дългосрочни преговори
 • „печеля-печелиш“ – защо е лесно да се каже и трудно да се приложи (как да не попадаме в капана на собственото си его)
 • четирите основни типа преговарящи ( как да ги разпознаваме и да им влияем)
 • асертивност при преговорите
 • емоционална интелигентност при преговорите
 • език на тялото в преговорите
 •  
 • умения да провокираш другата страна за взимане на решение
 

Начин на провеждане:

 • Програмата може да се проведе както присъствено, така и онлайн.
 • Програмата е с времетраене 2 дни, при провеждане на двудневна програма, вторият ден е посветен изцяло на практически задачи и разрешаване на казуси.
 • Тренингът се провежда в залата на Training Academy, която е специално предназначена да дава максимален комфорт, уют и да създава чувство за креативност и лекота. В този вариант кафе паузите се поемат от Training Academy.
 • Тренингът се провежда по метода „Фокус върху решенията“ (Solution Focus). Ще се разглеждат казуси, свързани с конкретната бизнес среда и упражнения за изграждане на личностни умения , необходими за справяне в различни ситуации. Всяка тема е предварително одобрена от възложителя и съгласувана с мениджър HR.
 

Цени за провеждане:

 • Цената за 1 ден тренинг в група до 10 души е 1 200 евро без ДДС – цената включва разходи за материали за провеждане на обучение и наем на зала
 • Цената за 1 ден тренинг в група до 15 души е 1 400 евро без ДДС – цената включва разходи за материали за провеждане на обучение и наем на зала
 • Цената за 1 ден тренинг в група над 15 души е 1 700 евро без ДДС – цената включва разходи за материали, не включва наем на залата. *Залата на Training Academy е подходяща за групи до 15 души.
 

Стъпки на провеждане:

 1. Запитване: може да направите вашето запитване като попълните формата за запитванеили на тел. +359/876-178-848 .
 2. Потвърждение: до няколко часа след получаване на вашето запитване, мениджър корпоративни клиенти ще се свърже с вас. Ако е необходимо, в допълнителна среща изясняваме конкретните нужди от обучение.
 3. Оценка на нуждите: няколко дни преди фирмения тренинг, провеждаме анкета сред участниците, за да установим индивидуалните нужди от обучение.
 4. Финална програма: заедно с вас изготвяме финалната програма за провеждане на фирмен тренинг.
 5. Провеждане на фирмен тренинг
 6. Даване на обратна връзка: след фирмения тренинг получавате обратна връзка от лектора на обучението, както и насоки за бъдещо развитие.

Моля, попълнете полетата по-долу, за да получите програмата за фирмен тренинг!

Благодарим Ви за отделеното време! Ще се свържем с Вас, за да уточним удобен час и място за провеждане на фирмено обучение. За допълнителни въпроси, моля, свържете се с нас на тел.: +359/876-178-848

Това са само част от фирмите, с които работим върху повишаване ефективността и развитие на екипите им. 

Свържете се с нас:

В случай, че имате допълнителни въпроси, на които не сме отговорили тук, моля, свържете се с нас.

Нели Георгиева
Мениджър бизнес обучения