Начало » Корпоративни обучения » Референции от клиенти » Програма за развитие на екипи – Камакс

Програма за развитие на екипи – Камакс

Обучение за мениджърския екип на "Камакс"

С мениджърския екип на “Камакс” проведохме цялостно  обучение на тема “7-те роли на мениджъра”.

Благодарим им за доверието, за нас е удоволствие да бъдем техен партньор за обучения!

Previous slide
Next slide

Ето какво сподели екипът на "Камакс", след проведеното обучение:

С настоящата референция бих искал да изразя благодарност си към Training Academy за индивидуалното отношение към екипа на компания Камакс ООД и професионализма в изпълнение на цялостната програма “7-те нови роли на мениджъра”. Целта на тази програма беше участниците да придобият теоритични знания, да изучат нови социални инструменти, с помощта на които да изграждат по-добра вътрешна мениджърска структура, да подобрят общуването си с колеги и да повишат удовлетвореността в екипа си.

В рамките на проведената, програма от страна на общуващия екип бяха използвани модерни и интерактивни техники за предоставяне на материала, специфични подходи, симулациии и реални казусни ситуации. Стилът на водене беше динамичен и иновативен, предизвикващ обучаващите се да използват примери от реална бизнес среда, в която се развиваме, да са креативни и да учат чрез преживяване.

След самото обучение, колегите успяха да постигнат резултати:

  • Установяване и интегриране на мениджърски модел на ръководене;
  • Създаване на план с процедури, стандарти и процеси, свързани със структурата на компаницята и по-ефективна комуникация във вътрешната бизнес среда.
  • Прилагане на нови мениджърски подходи и инструменти, с цел по-концентрирано и конкретно управление на екипите и квалификации на кадрите на по-ниските йерархични нива;
  • Повишаване на разбирането на всички служители на фирмената култура;
  • Повишаване на ангажираността на отделите, чрез мениджърите им, към постигането на целите на компанията;

Ръководството на компанията, самия мениджърски екип, преминал обучението, и всички служители, косвено засегнати от цялостната програма са изключителн0 удовлетворени, че обучението беше подготвено на база индивидуалните нужди на екипа и беше съобразено с процесите в компанията.

Инж. Асен Максимов

/Управител/

Това са само част от фирмите, с които работим върху повишаване ефективността и развитие на екипите им. 

Свържете се с нас:

В случай, че имате допълнителни въпроси, на които не сме отговорили тук, моля, свържете се с нас.

Нели Георгиева
Мениджър бизнес обучения