Начало » Корпоративни обучения » Референции от клиенти » Обучение за екипа на Аурубис

Обучение за екипа на Аурубис

Разработване на обучително съдържание за екипа на Aurubis

След отправено запитване от страна на екипа на Аурубис България, за създаване и разработване на обучителни материали, екипа ни подготви и успешно дигитализира темата за Работа с електробезопасност. Основната цел бе да създадем обучение, което да помогне на всеки, който не познава материала по тема „Електротравматизъм“ и “Електробезопасност”, да добие знания и лесно да се запознае с информацията, така че да бъде подготвен за работния процес!

Проекта премина през следните стъпки:

  1. Запознаване с настоящите материали, съдържание и тема
  2. Създаване на детайлен план за изготвяне на видео обучение
  3. Брейнсторм сесия за изработване на обучителен метод и подход
  4. Обособяване на отделни теми и уроци, по зададения материал
  5. Създаване на обучителните материали – видеа, изображения, текстове, бланки и тестове.
  6. Финално одобрение и редакция
  7. Завършен онлайн курс, готов за интеграция в e-learning системата на Аурубис България.

Благодарим им за доверието, за нас бе удоволствие да работим съвместно и да осъществим този проект!

Ето какво сподели екипът на Aurubis, след завършения проект:

Аурубис България АД дава настоящата референция на Training Academy, в уверение на това, че в процеса на нашата съвместна работа имахме в тяхно лице коректен и надежден партньор.

През 2021г. фирмата работи по проект за създаване на електронно съдържание на обучение по темата за електробезопасност. Трейнинг Академи разработи видео материали и интерактивни презентации във формат  Power Point. Работата е изпълнена качествено и в съответствие с доворения срок.

Удовлетворени сме от съвместната работа по проекта. Представители на фирмата оказа съдействие и професионална консултация в ключови моменти и с лекота решаваха възникнали проблеми.

Представителите на фирмата бяха изключително лесно достъпни, отзивчиви и гъвкави по отношение на съвместната ни работа. Отговаряха своевременно на възникнали въпроси по проекта в готовност да реализират промени, които изисквахме в хода на работата.

Настоящата референция се издава да послужи пред всички заинтересовани страни.

Същата не поражда каквито и да било задължения за Аурубис България АД и същото не носи отговорност за каквито и да било решения, взети от трети страни въз основа на този документ.

С уважение:

Аурубис България АД

Направление Човешки ресурси/ отдел Обучение и развитие

Анелия Димова

Ръководител Направление Човешки ресурси

Това са само част от фирмите, с които работим върху повишаване ефективността и развитие на екипите им. 

Свържете се с нас:

В случай, че имате допълнителни въпроси, на които не сме отговорили тук, моля, свържете се с нас.

Нели Георгиева
Мениджър бизнес обучения