Начало » Корпоративни обучения » Програми за обучения » Цялостна програма за развитие на умения за продажби

Цялостна програма за развитие на умения за продажби

Цялостна програма за развитие на умения за продажби

Непосредствената обратна връзка, споделянето на личен опит и обсъждането на реални бизнес казуси са голямото предимство на този тип тренинги.

Практика и креативност

Помагаме на всеки участик в обученията да отключи своя потенциал и да изгради стратегия за резултати.

Интерактивна работа в група

Training Academy използва иновативен метод за бизнес обучения с игри, учене чрез преживяване и работа в екип.

Възможност за онлайн провеждане

Всеки един тренинг има възможността да се проведе онлайн във виртуална класна стая, с професионален лектор на живо.

Какви са целите на това обучение

Целта на тази програма е да предаде практически знания и умения на участниците. С помощта на тази програма всеки търговец ще може да развие нови професионални умения, с които да надмине конкуренцията.

След приключване на програмата се очаква участниците в нея да придобият нови и да затвърдят стари знания и умения в сферата на продажбите, да повишат резултатите си в продажбения процес, да изграждат ефективна търговска презентация, справяне с възраженията и правилна комуникация с клиенти и да повишат броя на успешно финализираните сделки.

Креативен Тиймбилдинг

Програма на обучението

Програмата и материалите са специално подбрани и подготвени на база опита и работата ни с различни екипи върху подобряване мениджърските им умения. В програмата са заложени 9 модула, които включват всички умения, които са необходими на един мениджър, за да бъде ефективен и успешен.

Стъпки на провеждане:

 1. Оценка на нуждите – диагностиката се осъществява по 2 начина, като целта е да се установят реалните нужди от обучение на всеки един от участниците.
 2. Създаване на индивидуален тренинг план – целта е да се създаде програма, която да бъде съобразена с индивидуалните потребности и целите за развитие на всеки един от участниците.
 3. Провеждане на групови обучителни коучинг сесии – програмата е разделена в 8 обучителни коучинг сесии, по 8 учебни часа за всеки един модул. По време на коучинг сесиите се набляга повече на практическите упражнения и разрешаването на конкретни казуси,  свързани с работата на всеки един от участниците.
 4. Практически задачи – в края на всяка обучителна сесия, поставяне на конкретна, ясно измерима цел, която да бъде изпълнена до следващата коучинг сесия, целта е да се приложи наученото по време на сесиите.
 5. Оценка на резултатите от програмата – в края на програмата проверка на практическите упражнения поставени на всеки един от участниците, измерване и отчитане на индивидуалния напредък на всеки един от участниците.

 

Основните теми включват:

 • Принципи на ефективната комуникация;
 • Как да изградим доверие между клиента и търговеца;
 • Изграждане на увереност;
 • Комуникация със самочувствие.
 • Кои са различните типове клиенти;
 • Как да да ги разпознаваме;
 • Как да да комуникираме с тях по най-естествения начин.
 • Стъпки на ефективния продажбен процес;
 • Изграждане и управление на ефективен продажбения процес;
 • Оптимизиране и въвеждане на  KPIs.
 • Идентифициране на таргет клиенти;
 • Характеристики на идеалния клиент;
 • Анализ и подготовка преди студения контакт;
 • Добри практики при представяне и започване на разговор – техники за разчупване на леда;
 • Изграждане на структура а разговора.
 • Техники за създаване на интерес към последващ контакт.
 • Техники за задаване на правилните търговски въпроси;
 • Техники за създаване на интерес към продукта/услугата;
 • Техники за създаване на нужда – разбиране на осъзнатите и неосъзнатите нужди на клиента;
 • Техники за предизвикване на действие;
 • Играждане на успешна търговска оферта/презентация;
 • Представяне на търговското предложение;
 • Придаване на допълнителна стойност на търговското предложение.
 • Психология на възраженията
 • Блокиране на възраженията още преди да са настъпили
 • Етапи при блокиране на възраженията
 • Как да се справим дори и с най-трудните възражения на клиентите
 • Фактори, влияещи върху приключването на продажбата-изграждане на доверие, експертно предоставяне на информацията
 • Фактори, влияещи върху приключването на продажбата-изграждане на доверие, експертно предоставяне на информацията
 • Стратегии ,техники и методи за водене на преговори:
  – „печеля-печелиш“ – защо е лесно да се каже и трудно да се приложи (как да не попадаме в капана на собственото си его)
  – четирите основни типа преговарящи ( как да ги разпознаваме и да им влияем)
  – асертивност при преговорите
  – емоционална интелигентност при преговорите
  – език на тялото , невербална комуникация, микрожестове и подсъзнателно влияние
  – справяне с „удари под кръста“
 • Управление на отношенията с клиентите;
 • Справяне с трудни ситуации и трудни клиенти;
 • Разговори при възникнал проблем или и оплаквания;
 • Решаване на проблеми и конфликти;
 • Управление на негативни емоции и стрес.
 

Начин на провеждане:

 • Програмата може да се проведе както присъствено, така и онлайн.
 • Всеки модул в програмата е с продължителност 8 учебни часа, като модулите са разпределени в 9 обучителни сесии, с начало 10:00 и край 17:00, с включен 1 час обедна почивка.
 • Тренингите се провеждат в залата на Training Academy, която е специално предназначена да дава максимален комфорт, уют и да създава чувство за креативност и лекота. В този вариант кафе паузите се поемат от Training Academy.
 • Тренингите се провеждат по метода „Фокус върху решенията“ (Solution Focus). Ще се разглеждат казуси, свързани с конкретната бизнес среда и упражнения за изграждане на личностни умения , необходими за справяне в различни ситуации. Всяка тема е предварително одобрена от възложителя и съгласувана с мениджър HR.

Моля, попълнете полетата по-долу, за да получите програмата за фирмен тренинг!

Благодарим Ви за отделеното време! Ще се свържем с Вас, за да уточним удобен час и място за провеждане на фирмено обучение. За допълнителни въпроси, моля, свържете се с нас на тел.: +359/876-178-848

Това са само част от фирмите, с които работим върху повишаване ефективността и развитие на екипите им. 

Свържете се с нас:

В случай, че имате допълнителни въпроси, на които не сме отговорили тук, моля, свържете се с нас.

Нели Георгиева
Мениджър бизнес обучения