Начало » Корпоративни обучения » Програми за обучения » Цялостна програма за развитие на умения за продажби

Цялостна програма за развитие на умения за продажби

Цялостна програма за развитие на умения за продажби

Непосредствената обратна връзка, споделянето на личен опит и обсъждането на реални бизнес казуси са голямото предимство на този тип тренинги.

Практика и креативност

Помагаме на всеки участик в обученията да отключи своя потенциал и да изгради стратегия за резултати.

Интерактивна работа в група

Training Academy използва иновативен метод за бизнес обучения с игри, учене чрез преживяване и работа в екип.

Възможност за онлайн провеждане

Всеки един тренинг има възможността да се проведе онлайн във виртуална класна стая, с професионален лектор на живо.

Какви са целите на това обучение

Целта на тази програма е да предаде практически знания и умения на участниците. С помощта на тази програма всеки търговец ще може да развие нови професионални умения, с които да надмине конкуренцията.

След приключване на програмата се очаква участниците в нея да придобият нови и да затвърдят стари знания и умения в сферата на продажбите, да повишат резултатите си в продажбения процес, да изграждат ефективна търговска презентация, справяне с възраженията и правилна комуникация с клиенти и да повишат броя на успешно финализираните сделки.

Креативен Тиймбилдинг

Програма на обучението

Програмата и материалите са специално подбрани и подготвени на база опита и работата ни с различни екипи върху подобряване търговските умения им умения. В програмата са заложени 6 модула, които включват всички умения, които са необходими на един търговец, за да бъде ефективен и успешен.
 
 

Стъпки на провеждане:

 1. Оценка на нуждите – диагностиката се осъществява по 2 начина, като целта е да се установят реалните нужди от обучение на всеки един от участниците.
 2. Създаване на индивидуален тренинг план – целта е да се създаде програма, която да бъде съобразена с индивидуалните потребности и целите за развитие на всеки един от участниците.
 3. Провеждане на групови обучителни коучинг сесии – програмата е разделена в 6 обучителни коучинг сесии, по 8 учебни часа за всеки един модул. По време на коучинг сесиите се набляга повече на практическите упражнения и разрешаването на конкретни казуси,  свързани с работата на всеки един от участниците.
 4. Практически задачи – в края на всяка обучителна сесия, поставяне на конкретна, ясно измерима цел, която да бъде изпълнена до следващата коучинг сесия, целта е да се приложи наученото по време на сесиите.
 5. Оценка на резултатите от програмата – в края на програмата проверка на практическите упражнения поставени на всеки един от участниците, измерване и отчитане на индивидуалния напредък на всеки един от участниците.


Програмата включва:

Модул 1: Как да направим супер печеливш нашия бизнес като открием своя идеален клиент

 • Какво е идеален клиент
 • Характеристики на идеалния клиент
 • Типове клиенти
 • Категории, в които попадат различните типове клиенти
 • Техники за определяне типа клиент още при първа среща/разговор
 • Практически упражнения свързани с определянето и изготвянето на профил на клиента

Модул 2: Формулата за перфектния продажбен процес

 • Техники за успешни продажби
 • Какво е продажбен процес и защо е важно да го познаваме
 • Проследяване стъпките на продажбения процес
 • Оптимизиране на дейността на фирмата ви
 • Практически упражнения свързани със създаването на ефективен продажбен процес

Модул 3: Изграждане на лична ефективна търговска презентация/скрипт

 • Подготовка и събиране на информация преди презентацията
 • Техники за увереност при представяне на презентация
 • Презентация пред клиент, ключови стъпки и етапи, през които преминава успешната презентация
 • Изготвяне на ефективен скрипт за продажби-как да не звучим като “роботи” по време на телефонен разговор
 • Практически упражнения свързани с изготвянето на успешен скрипт за продажби

Модул 4: Как успешно да се справяме с възраженията на клиентите

 • Блокиране на възраженията/работа с възраженията, преди да са възникнали
 • Преодоляване на възраженията/работа с възраженията, след като са възникнали
 • Видовете не пред, които ни поставя клиентът и как да се справим с тях
 • Практически упражнения свързани със справянето на възраженията

Модул 5: Техниките на успешните търговци за затваряне на сделка

 • Фактори, влияещи върху приключването на продажбата-изграждане на доверие, експертно предоставяне на информацията
 • Психология на вземане на решение
 • Видове клиенти, според мотивацията им за покупка
 • Трите принципа на уверения търговец
 • Практически упражнения свързани със затварянето на сделките

Модул 6: Комуникация с клиенти и личен стил на продажби

 • Принципи на ефективна комуникация с клиент
 • Следпродажбено обслужване
 • Техники за изграждане на доверие у клиента
 • Начини за създаване на партньорство между клиента и търговеца
 • Практически упражнения свързани с комуникацията и продажби с клиенти


Начин на провеждане:

 • Всеки модул в програмата е с продължителност 8 учебни часа, като модулите са разпределени в 6 обучителни сесии, с начало 10:00 и край 17:00, с включен 1 час обедна почивка.
 • Препоръчваме обучителните сесии да се провеждат в залата на Training Academy, която е специално предназначена да дава максимален комфорт, уют и да създава чувство за креативност и лекота. В този вариант кафе паузите се поемат от Training Academy.
 • Провежда се по метода „Фокус върху решенията“ (Solution FocusЩе се разглеждат казуси, свързани с конкретната бизнес среда и упражнения за изграждане на личностни умения , необходими за справяне в различни ситуации. Всяка тема е предварително одобрена от възложителя и съгласувана с мениджър HR.
 
 

Цени за провеждане:

 • Вариант 1– преди изпълнение на всяка сесия – Цената за 1 ден тренинг: 1 200 евро без ДДС, общата цена за изпълнение: 7 200 евро без ДДС.
 • Вариант 2-50% от цялата сума преди провеждане на първата сесия и 50% след провеждане на последната сесия, цената за 1 ден тренинг: 1 000 евро без ДДС, общата цена за изпълнение: 6 000 евро без ДДС.
 • Вариант 3-изплащане на цялата сума преди провеждане на първата сесия, получавате 10% отстъпка от цялата сума 6 000 евро без ДДС, крайна цена за изпълнение:  5 400 евро без ДДС.
 
 

Моля, попълнете полетата по-долу, за да получите програмата за фирмен тренинг!

Благодарим Ви за отделеното време! Ще се свържем с Вас, за да уточним удобен час и място за провеждане на фирмено обучение. За допълнителни въпроси, моля, свържете се с нас на тел.: 0876499414

Това са само част от фирмите, с които работим върху повишаване ефективността и развитие на екипите им. 

Свържете се с нас:

В случай, че имате допълнителни въпроси, на които не сме отговорили тук, моля, свържете се с нас на: