Начало » Корпоративни обучения » Програми за обучения » Цялостна програма – 7-те роли на мениджъра

Цялостна програма – 7-те роли на мениджъра

Цялостна програма - 7-те роли на мениджъра

Непосредствената обратна връзка, споделянето на личен опит и обсъждането на реални бизнес казуси са голямото предимство на този тип тренинги.

Практика и креативност

Помагаме на всеки участик в обученията да отключи своя потенциал и да изгради стратегия за резултати.

Интерактивна работа в група

Training Academy използва иновативен метод за бизнес обучения с игри, учене чрез преживяване и работа в екип.

Възможност за онлайн провеждане

Всеки един тренинг има възможността да се проведе онлайн във виртуална класна стая, с професионален лектор на живо.

Какви са целите на това обучение

Целта на обучителната програма е да запознае участниците с най-добрите мениджърски практики, които да помогнат при справянето със съвременните предизвикателства на бизнес-средата. Нашата цел е да осигурим набор от инструменти, които да бъдат използвани в практиката на всеки мениджър-лидер.

Програмата предоставя възможност да се придобият нови знания и да се затвърдят ценни умения, които да повишат ефективността на мениджърите и да ги усъвършенстват като лидери.

 

Креативен Тиймбилдинг

Програма на обучението

Програмата и материалите са специално подбрани и подготвени на база опита и работата ни с различни екипи върху подобряване мениджърските им умения. В програмата са заложени 8 модула, които включват всички умения, които са необходими на един мениджър, за да бъде ефективен и успешен.
 

Стъпки на провеждане:

 1. Оценка на нуждите – диагностиката се осъществява по 2 начина, като целта е да се установят реалните нужди от обучение на всеки един от участниците.
 2. Създаване на индивидуален тренинг план – целта е да се създаде програма, която да бъде съобразена с индивидуалните потребности и целите за развитие на всеки един от участниците.
 3. Провеждане на групови обучителни коучинг сесии – програмата е разделена в 6 обучителни коучинг сесии, по 8 учебни часа за всеки един модул. По време на коучинг сесиите се набляга повече на практическите упражнения и разрешаването на конкретни казуси,  свързани с работата на всеки един от участниците.
 4. Практически задачи – в края на всяка обучителна сесия, поставяне на конкретна, ясно измерима цел, която да бъде изпълнена до следващата коучинг сесия, целта е да се приложи наученото по време на сесиите.
 5. Оценка на резултатите от програмата – в края на програмата проверка на практическите упражнения поставени на всеки един от участниците, измерване и отчитане на индивидуалния напредък на всеки един от участниците.
 
 

Основните теми включват:

Модул 1: Въведение в седемте роли на мениджъра

 • Кои са седемте роли на мениджъра
 • Основни инструменти за успешно изпълнение на всяка от ролите
 • Себеоценка и план за развитие
 • Практическа задача и дискусия

Модул 2: 6-те етапа на развитие на компанията: фирмена култура и бизнес стратегия

 • Шестте етапа на развитие на компанията
 • Кризи на етапите и техните решения
 • Инструменти за създаване на бизнес стратегия
 • Имплементиране на стратегията
 • Изграждане и поддържане на фирмена култура
 • Практическо упражнение: „Духът на екипа“

Модул 3: Автентично лидерство

 • Лидерство чрез автентичност – основни концепции;
 • Асертивност: умението да утвърждавате себе си във всяка ситуация;
 • Авторитетът и видовете власт;
 • Форми на влияние и начини за овладяване на средата;
 • Самомотивация и постигането на високи резултати.

Модул 4: Изграждане на бизнес процеси

 • Формулиране на цели /Management by Objectives /
 • Задаване на приоритети
 • Измерване и мониторинг на изпълнението /индивидуално изпълнение, групово представяне/
 • Задаване на времеви рамки
 • Основни стъпки в планирането
 • Основни инструменти за анализ
 • Основни инструменти за изграждане на оперативна стратегия

Модул 5: Основни мениджърски инструменти за ефективност: целеполагане и управление на времето

 • Поставянето на цели – ключът към успеха
 • Разпределение на времето в зависимост от целите /система на Франклин/
 • Поставяне на приоритети / по скалата спешно/важно
 • Създаване на ефективна организация на работния процес / фокус, концентрация, крайни срокове/
 • Най-често срещани грешки в управление на времето

Модул 6: Дизайн на ефективните екипи

 • Създаване и управление на екип
 • Работа в екип
 • Роли и видове екипи
 • Динамика и развитие на екипите
 • Практическо упражнение и дискусия

Модул 7: Мотивация в екипа

 • Какво искат съвременните служители:
 • Десет начина за мотивиране на служителите:
 • Създаване на среда за насърчаване на успешните служители
 • Как да похвалим служителите за добро представяне
 • Ключът към мотивацията на служителите

Модул 8: Менторство и развитие на таланти

 • Какво е менторство?
 • Видове менторство:
 • Практическо упражнение
 • Качества на лидера-ментор
 • Планиране на менторството
 • Практическо упражнение
 • Необходими стъпки за превръщане в лидер-ментор
 • Как да разпознаем добрия ментор
 • План за индивидуално развитие

 

Начин на провеждане:

 1. Оценка на нуждите – диагностиката се осъществява по 2 начина, като целта е да се установят реалните нужди от обучение на всеки един от участниците.
 2. Създаване на индивидуален тренинг план – целта е да се създаде програма, която да бъде съобразена с индивидуалните потребности и целите за развитие на всеки един от участниците.
 3. Провеждане на групови обучителни коучинг сесии – програмата е разделена в 6 обучителни коучинг сесии, по 8 учебни часа за всеки един модул. По време на коучинг сесиите се набляга повече на практическите упражнения и разрешаването на конкретни казуси,  свързани с работата на всеки един от участниците.
 4. Практически задачи – в края на всяка обучителна сесия, поставяне на конкретна, ясно измерима цел, която да бъде изпълнена до следващата коучинг сесия, целта е да се приложи наученото по време на сесиите.
 5. Оценка на резултатите от програмата – в края на програмата проверка на практическите упражнения поставени на всеки един от участниците, измерване и отчитане на индивидуалния напредък на всеки един от участниците.


 

Моля, попълнете полетата по-долу, за да получите програмата за фирмен тренинг!

Благодарим Ви за отделеното време! Ще се свържем с Вас, за да уточним удобен час и място за провеждане на фирмено обучение. За допълнителни въпроси, моля, свържете се с нас на тел.: +359/876-178-848

Това са само част от фирмите, с които работим върху повишаване ефективността и развитие на екипите им. 

Свържете се с нас:

В случай, че имате допълнителни въпроси, на които не сме отговорили тук, моля, свържете се с нас на: