Цялостна програма за развитие на средно ниво мениджъри и тиймлидери

Непосредствената обратна връзка, споделянето на личен опит и обсъждането на реални бизнес казуси са голямото предимство на този тип тренинги.

Практика и креативност

Помагаме на всеки участик в обученията да отключи своя потенциал и да изгради стратегия за резултати.

Интерактивна работа в група

Training Academy използва иновативен метод за бизнес обучения с игри, учене чрез преживяване и работа в екип.

Възможност за онлайн провеждане

Всеки един тренинг има възможността да се проведе онлайн във виртуална класна стая, с професионален лектор на живо.

Какви са целите на това обучение

Целта на обучителната програма е да създаде ефективни и успешни екипи в компаниите. Подбрани са основни и ключови умения и качества, които да позволят на всеки екип да достигне максималния си потенциал.

Наборът от инструменти и знания, които програмата предлага, е изцяло насочен към използването им на практика в реалната бизнес среда на динамичното ни съвремие.

 

Креативен Тиймбилдинг

Програма на обучението

Програмата и материалите са специално подбрани и подготвени на база опита и работата ни с различни екипи върху подобряване мениджърските им умения. В програмата са заложени 8 модула, които включват всички умения, които са необходими на един мениджър, за да бъде ефективен и успешен.

Стъпки на провеждане:

 1. Оценка на нуждите – диагностиката се осъществява по 2 начина, като целта е да се установят реалните нужди от обучение на всеки един от участниците.
 2. Създаване на индивидуален тренинг план – целта е да се създаде програма, която да бъде съобразена с индивидуалните потребности и целите за развитие на всеки един от участниците.
 3. Провеждане на групови обучителни коучинг сесии – програмата е разделена в 8 обучителни коучинг сесии, по 8 учебни часа за всеки един модул. По време на коучинг сесиите се набляга повече на практическите упражнения и разрешаването на конкретни казуси,  свързани с работата на всеки един от участниците.
 4. Практически задачи – в края на всяка обучителна сесия, поставяне на конкретна, ясно измерима цел, която да бъде изпълнена до следващата коучинг сесия, целта е да се приложи наученото по време на сесиите.
 5. Оценка на резултатите от програмата – в края на програмата проверка на практическите упражнения поставени на всеки един от участниците, измерване и отчитане на индивидуалния напредък на всеки един от участниците.

 

Основните теми включват:

 • Стилове лидерство:
  – пасивен стил
  – трансакционен стил
  – трансформационен стил
 • Практическо упражнение за определяне на личния ви стил лидерство;
 • Отличителни белези на мениджъра-лидер;
 • Ръководене в сътрудничество;
 • Десетте най-често срещани грешки в мениджмънта;
 • Мениджър или лидер – изберете сами.
 •  
 • Какво е управленска решетка;
 • Същност на управлението на екипа;
 • Разпределяне и приоритизиране на задачите и планиране на действията;
 • Техники за оптимизиране работата в екипа;
 • Създаване на благоприятна работна среда;
 • Поддържане на дисциплина на работното място.
 • Принципи и динамика на екипната работа;
 • Класификация на ролите в екипа;
 • Разпределение на ролите в екипа;
 • Етапи в развитието на екипа.
 • Формулиране на цели:
  – SMART / SMARTER
 • Задаване на приоритети;
 • Измерване и мониторинг на изпълнението:
  – индивидуално изпълнение
  – групово представяне
 • Задаване на времеви рамки и съставяне на графици;
 • Поставянето на цели – ключът към успеха.
 • Идентифициране на забавящи фактори в работния процес и тяхното премахване и свеждане до минимум;
 • Изготвяне на краткосрочни и дългосрочни планове за по-добро организиране на времето;
 • Задаване на времеви графици;
 • Поставяне на приоритети /по скалата спешно-важно/;
 • Справяне с отлагане и бавене на задачи;
 • Проследяване на резултатите и задачите.
 •  
 • Делегирането- инструмент №1 на добрия мениджър;
 • Най-разпространените митове за делегирането;
 • Шест стъпки за успешно делегиране;
 • Какво може и какво не трябва да се делегира;
 • Практически съвети за успешно делегиране;
 • Оказване на подкрепа;
 • Проследяване на изпълнението /контролни пунктове/.
 •  
 • Обратната връзка – източници;
 • Видове обратна връзка;
 • 10 принципа за даване на ефективна обратна връзка;
 • Етапи на даване на обратна връзка;
 • Методът – „Ситуация-Поведение-Въздействие“;
 • Моделът ACHIEVE – за даване на ефективна обратна връзка;
 • Модел GROW.
 • Какво искат съвременните служители;
 • Мотивационни теории;
 • Десет начина за мотивиране на служителите;
 • Създаване на среда за насърчаване на успешните служители;
 • Как да похвалим служителите за добро представяне;
 • Ключът към мотивацията на служителите.
 

Начин на провеждане:

 • Програмата може да се проведе както присъствено, така и онлайн.
 • Всеки модул в програмата е с продължителност 8 учебни часа, като модулите са разпределени в 8 обучителни сесии, с начало 10:00 и край 17:00, с включен 1 час обедна почивка.
 • Тренингите се провеждат в залата на Training Academy, която е специално предназначена да дава максимален комфорт, уют и да създава чувство за креативност и лекота. В този вариант кафе паузите се поемат от Training Academy.
 • Тренингите се провеждат по метода „Фокус върху решенията“ (Solution Focus). Ще се разглеждат казуси, свързани с конкретната бизнес среда и упражнения за изграждане на личностни умения , необходими за справяне в различни ситуации. Всяка тема е предварително одобрена от възложителя и съгласувана с мениджър HR.

Моля, попълнете полетата по-долу, за да получите програмата за фирмен тренинг!

Благодарим Ви за отделеното време! Ще се свържем с Вас, за да уточним удобен час и място за провеждане на фирмено обучение. За допълнителни въпроси, моля, свържете се с нас на тел.: +359/876-178-848

Това са само част от фирмите, с които работим върху повишаване ефективността и развитие на екипите им. 

Свържете се с нас:

В случай, че имате допълнителни въпроси, на които не сме отговорили тук, моля, свържете се с нас.

Нели Георгиева
Мениджър бизнес обучения