Начало » Корпоративни обучения » Референции от клиенти » Програма за развитие на мениджърския екип Goodmills

Програма за развитие на мениджърския екип Goodmills

Обучение за мениджърския екип на "ГудМилс"

Заедно с екипа на “ГудМилс България” успяхме да проведем целодневно обучение на тема “Мениджърски умения”.

Благодарим им за доверието, за нас е удоволствие да бъдем техен партньор за обучения!

Ето какво сподели екипът на ГудМилс, след проведеното обучение:

Гуд Милс България” ЕООД предоставя настоящата препоръка на Training Academy, чийто екип осъществи групово обучение на мениджърите на нашето дружество с цел развитие на лидерски умения и асертивност.

Обучението беше водено професионално, с индивидуализиран подход в съвременна и уютна атмосфера. Лекторите използваха както модерни, така и традиционни средства за предаване на информацията.

Екипът от мениджъри на “Гуд Милс България” ЕООД придоби знания за справяне в ситуации на криза, стрес и възникнали конфликти. Обучаващите предоставиха методи и инструменти за утвърждаване на лидерството, които бързо бяха приложени в работната среда и дадоха резултати.

Компетентността, динамиката и осмислянето на конкретните нужди на обучаваните, които притежават специалистите на Training Academy биха допринесли за повишаване на осъзнатостта и професионализма на всеки работещ екип.

Стефан Христосков,

Управител

Това са само част от фирмите, с които работим върху повишаване ефективността и развитие на екипите им. 

Свържете се с нас:

В случай, че имате допълнителни въпроси, на които не сме отговорили тук, моля, свържете се с нас.

Нели Георгиева
Мениджър бизнес обучения