skip to Main Content
PRO EXCEL: Презентиране на Данни с Excel и Powerpoint

Описание на курса

Времетраене: 2 часа 20 минути
Записани: 414
Категория:
PRO Excel
Оценяване: Практическа задача
Сертификат: Да
Брой уроци: 22 урока

Основна информация

Научете как да създавате богати на информация и визуално завладяващи презентации в PowerPoint с данните ви от Excel.

Презентациите, които ще научите как да създавате са лесни за използване, лесни за разбиране и – най-важното от всичко – лесни за актуализиране с нови данни от Excel.

Вашият лектор, Васил Симеонов, започва курса с разглеждането на всички базови начини за поставяне на данни от Excel в Powerpoint. След това ще научите добри практики за форматирането на вашите данни в Excel по начин, който да ви послужи при прехвърлянето им в Powerpoint.

Ще научите как да форматирате вашите данни посредством правила/условия, как да обобщавате и представяте вашите данни синтезирано с помощта на пивотни таблици (PivotTables). Ще научите също как да представяте сегменти от вашите данни с помощта на Sparkline графики, как да използвате икони, за да обогатите вашите графики, както и как да форматирате вашите данни преди да ги интегрирате в Powerpoint. След което ще научите различни, лесни начини да анимирате вашите таблици, така че фокусът да бъде винаги върху най-важното от информацията, която представяте.

Ако искате да можете как да създавате презентации, които са едновременно съдържателни, красиви и лесни за правене и поддържане, то това е курсът за вас.

Какво ще научите?

 • Да избирате и използвате подходяща тема в Excel и Powerpoint
 • Как да копирате, поставяте, вграждате и създавате Excel таблици в Powerpoint
 • Да форматирате вашите данни, без да компрометирате данните, които искате да представите.
 • Алтернативни Excel инструменти и предимствата им при представяне на данни
 • Различни начини да илюстрирате напредъка или успеха по проект.
 • Да представите и анимирате вашите данни по подходящ начин

За кого е този курс?

Професионални екипи, които следят ключови индикатори за успех и искат да подобрят своята работа
Преподаватели и лектори, презентиращи пред голям брой хорa
Финансисти, счетоводители и други хора, работещи с купища данни
Предприемачи с множество цели, чието изпълнение трябва да бъде проследявано
Бизнес консултанти, желаещи да се усъвършенстват
Собственици на различни по големина бизнеси
Мениджъри и управители, следящи за цялостната дейност на дадена фирмa
Хора, стимулирани от възможността за по-добра работа

Цени и регистрация

Този курс е част от програмата Online Training Academy.

Сертификат

Често задавани въпроси

Допълнителна информация

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This course is currently closed

Съдържание

Разгъни
Лектор: Васил Симеонов
За лектора
Експерт, старши обучител в Training Academy

Отзиви за курса

Бизнес Академия

PRO EXCEL: Презентиране на Данни с Excel и Powerpoint
Включи се

Описание на курса

Времетраене: 2 часа 20 минути
Записани: 414
Категория:
PRO Excel
Оценяване: Практическа задача
Сертификат: Да
Брой уроци: 22 урока

Основна информация

Научете как да създавате богати на информация и визуално завладяващи презентации в PowerPoint с данните ви от Excel.

Презентациите, които ще научите как да създавате са лесни за използване, лесни за разбиране и – най-важното от всичко – лесни за актуализиране с нови данни от Excel.

Вашият лектор, Васил Симеонов, започва курса с разглеждането на всички базови начини за поставяне на данни от Excel в Powerpoint. След това ще научите добри практики за форматирането на вашите данни в Excel по начин, който да ви послужи при прехвърлянето им в Powerpoint.

Ще научите как да форматирате вашите данни посредством правила/условия, как да обобщавате и представяте вашите данни синтезирано с помощта на пивотни таблици (PivotTables). Ще научите също как да представяте сегменти от вашите данни с помощта на Sparkline графики, как да използвате икони, за да обогатите вашите графики, както и как да форматирате вашите данни преди да ги интегрирате в Powerpoint. След което ще научите различни, лесни начини да анимирате вашите таблици, така че фокусът да бъде винаги върху най-важното от информацията, която представяте.

Ако искате да можете как да създавате презентации, които са едновременно съдържателни, красиви и лесни за правене и поддържане, то това е курсът за вас.

Какво ще научите?

 • Да избирате и използвате подходяща тема в Excel и Powerpoint
 • Как да копирате, поставяте, вграждате и създавате Excel таблици в Powerpoint
 • Да форматирате вашите данни, без да компрометирате данните, които искате да представите.
 • Алтернативни Excel инструменти и предимствата им при представяне на данни
 • Различни начини да илюстрирате напредъка или успеха по проект.
 • Да представите и анимирате вашите данни по подходящ начин

За кого е този курс?

Професионални екипи, които следят ключови индикатори за успех и искат да подобрят своята работа
Преподаватели и лектори, презентиращи пред голям брой хорa
Финансисти, счетоводители и други хора, работещи с купища данни
Предприемачи с множество цели, чието изпълнение трябва да бъде проследявано
Бизнес консултанти, желаещи да се усъвършенстват
Собственици на различни по големина бизнеси
Мениджъри и управители, следящи за цялостната дейност на дадена фирмa
Хора, стимулирани от възможността за по-добра работа

Цени и регистрация

Този курс е част от програмата Online Training Academy.

Сертификат

Често задавани въпроси

Допълнителна информация

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This course is currently closed

Съдържание

Разгъни

Лектор

Лектор: Васил Симеонов
За мен
Експерт, старши обучител в Training Academy

Отзиви за курса

Курсове от Бизнес Академия Випуск 4

Back To Top