Онлайн Курс “Презентиране на Данни с Excel и Powerpoint”

149.00 лв.199.00 лв.

Научете как да създавате богати на информация и визуално завладяващи презентации в PowerPoint с данните ви от Excel.

Презентациите, които ще научите как да създавате са лесни за използване, лесни за разбиране и – най-важното от всичко – лесни за актуализиране с нови данни от Excel.

Вашият лектор, Васил Симеонов, започва курса с разглеждането на всички базови начини за поставяне на данни от Excel в PowerPoint. След това ще научите добри практики за форматирането на вашите данни в Excel по начин, който да ви послужи при прехвърлянето им в PowerPoint.

Ще научите как да форматирате вашите данни посредством правила/условия, как да обобщавате и представяте вашите данни синтезирано с помощта на пивотни таблици (PivotTables). Ще научите също как да представяте сегменти от вашите данни с помощта на Sparkline графики, как да използвате икони, за да обогатите вашите графики, както и как да форматирате вашите данни преди да ги интегрирате в PowerPoint. След което ще научите различни, лесни начини да анимирате вашите таблици, така че фокусът да бъде винаги върху най-важното от информацията, която представяте.

Ако искате да можете как да създавате презентации, които са едновременно съдържателни, красиви и лесни за правене и поддържане, то това е курсът за вас.

Вариант за курса

Курс без сертификат, Курс с изпит и сертификат