skip to Main Content
Автентично лидерство (БА – Модул 2)

Характеристики

Времетраене: 50 часа
Записани: 256
Категория:

Бизнес Академия

Оценяване: Изпит
Сертификат: Да
Брой уроци: 32 урока

Основна информация

Автентичността в ръководенето на екипи започва с умението да разпознавате различните лидерски подходи, както и ситуациите, при които всеки един от тях е валиден. В този курс ще се научите да идентифицирате различните видове лидерство. Кои са качествата, които да ви подпомогнат в изграждането на ваш собствен, автентичен подход на ръководене, също както и начини, по които да бъдете гъвкави, според ситуацията и хората, които управлявате.

Какво ще научите?

 • Как да развиете изключително присъствие пред хората, с които работите
 • Как да възпитавате и управляваме фирмената култура посредством собствен пример
 • Способността да бъдете гъвкави в етапи на промяна на работното място
 • Всички властови принципи, които са в сила на работното място

За кого е този курс?

За тези от вас, които са изявени лидери, но искат да подобрят своите организационни умения и да бъдат по-продуктивни мениджъри.

Цени и регистрация

My Academy
FREE
 •         Безплатно в годишния
 • абонамент на "My Academy"

Единичен курс
200 лева
 •         Неограничен достъп
 •         Менторски срещи
 •         Изпит и сертификат

Описание и Съдържание

В този курс сме събрали цялата информация по темата “Автентично лидерство”.

Съдържание

Тема
Статус
1

Въведително обучение: "Лидерство чрез автентичност"

2

Тема 1: Упражнения

3

Тема 1: Допълнителни материали

4

Тема 2: Овладяване на емоциите и справяне със стреса

5

Тема 2: Упражнения

6

Тема 2: Допълнителни материали

7

Тема 3: Авторитет и влияние

8

Тема 3: Упражнения

9

Тема 3: Допълнителни материали

10

Менторска среща-подготовка за изпит

11

Гост-лектори

12

Обратна връзка

13

Автенитично лидерство - финален изпит

Лектор: Габриела Петрова
За лектора
Габриела Петрова е обучител, фасилитатор и артист.

Отзиви

Сподели ни

Автентично лидерство (БА – Модул 2)

Основна информация

Автентичността в ръководенето на екипи започва с умението да разпознавате различните лидерски подходи, както и ситуациите, при които всеки един от тях е валиден. В този курс ще се научите да идентифицирате различните видове лидерство. Кои са качествата, които да ви подпомогнат в изграждането на ваш собствен, автентичен подход на ръководене, също както и начини, по които да бъдете гъвкави, според ситуацията и хората, които управлявате.

Характеристики

Времетраене: 50 часа
Записани: 256
Категория:

Бизнес Академия

Оценяване: Изпит
Сертификат: Да
Брой уроци: 32 урока

Какво ще научите?

 • Как да развиете изключително присъствие пред хората, с които работите
 • Как да възпитавате и управляваме фирмената култура посредством собствен пример
 • Способността да бъдете гъвкави в етапи на промяна на работното място
 • Всички властови принципи, които са в сила на работното място

За кого е този курс?

За тези от вас, които са изявени лидери, но искат да подобрят своите организационни умения и да бъдат по-продуктивни мениджъри.

Описание и Съдържание

В този курс сме събрали цялата информация по темата “Автентично лидерство”.

Съдържание

Тема
Статус
1

Въведително обучение: "Лидерство чрез автентичност"

2

Тема 1: Упражнения

3

Тема 1: Допълнителни материали

4

Тема 2: Овладяване на емоциите и справяне със стреса

5

Тема 2: Упражнения

6

Тема 2: Допълнителни материали

7

Тема 3: Авторитет и влияние

8

Тема 3: Упражнения

9

Тема 3: Допълнителни материали

10

Менторска среща-подготовка за изпит

11

Гост-лектори

12

Обратна връзка

13

Автенитично лидерство - финален изпит

Лектор

Лектор: Габриела Петрова
За мен
Габриела Петрова е обучител, фасилитатор и артист.

Цени и характеристики

My Academy
FREE
 •         Безплатно в годишния
 • абонамент на "My Academy"

Единичен курс
200 лева
 •         Неограничен достъп
 •         Менторски срещи
 •         Изпит и сертификат

Back To Top