Онлайн Курс “Лидерство чрез автентичност”

149.00 лв.199.00 лв.

Автентичността в ръководенето на екипи започва с умението да разпознавате различните лидерски подходи, както и ситуациите, при които всеки един от тях е валиден. В този курс ще се научитe какво е автентичност и кои подходи и елементи са типични за този стил. Ще разберете как се изгражда изключително присъствие и кои са техниките за развиване на асертивност.

Вариант за курса

Курс без сертификат, Курс с изпит и сертификат