ПРОГРАМАТА Е ОТВОРЕНА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

График на Академията

Бизнес модул – “Стратегическо управление и бизнес развитие”

Дата

Формат

Заглавие

05.09.2022, 18:30-20:00 (Пн.)

Онлайн лекция (самоподготовка) 

06.09.2022, 18:30-20:00 (Вт.)

Онлайн лекция (самоподготовка)

07.09.2022, 18:30-20:00 (Ср.)

Онлайн лекция (самоподготовка)

08.09.2022, 18:30-20:00 (Четв.)

Онлайн сесия с гост-лектори

12.09.2022, 18:30-20:00 (Пн.) 

Онлайн лекция (самоподготовка)

13.09.2022, 18:30-20:00 (Вт.)

Онлайн лекция (самоподготовка)

14.09.2022, 18:30-20:00 (Ср.)

Онлайн лекция (самоподготовка)

15.09.2022, 18:30-20:00 (Четв.)

Онлайн сесия с гост-лектори

19.09.2022, 18:30-20:00 (Пн.) 

Онлайн лекция (самоподготовка)

20.09.2022, 18:30-20:00 (Вт.) 

Онлайн лекция (самоподготовка)

21.09.2022, 18:30-20:00 (Ср.) 

Онлайн лекция (самоподготовка)

24.09.2022, 10:00 – 11:00 (Съб.)

Менторска онлайн среща

Среща с ментор, на живо

25.09.2022, През целия ден (Нед.)

Изпит – онлайн

Изпит

Soft skills модул – "Основни бизнес умения"

Дата

Формат

Заглавие

26.09.2022, 18:30-20:00 (Пн.)

Онлайн лекция (самоподготовка) 

27.09.2022, 18:30-20:00 (Вт.)

Онлайн лекция (самоподготовка)

28.09.2022, 18:30-20:00 (Ср.)

Онлайн лекция (самоподготовка)

29.09.2022, 18:30-20:00 (Четв.)

Онлайн сесия с гост-лектори

03.10.2022, 18:30-20:00 (Пн.) 

Онлайн лекция (самоподготовка)

04.10.2022, 18:30-20:00 (Вт.)

Онлайн лекция (самоподготовка)

05.10.2022, 18:30-20:00 (Ср.)

Онлайн лекция (самоподготовка)

06.10.2022, 18:30-20:00 (Четв.)

Онлайн сесия с гост-лектори

10.10.2022, 18:30-20:00 (Пн.) 

Онлайн лекция (самоподготовка)

11.10.2022, 18:30-20:00 (Вт.) 

Онлайн лекция (самоподготовка)

12.10.2022, 18:30-20:00 (Ср.) 

Онлайн лекция (самоподготовка)

13.10.2022, 18:30-20:00 (Четв.)

Онлайн сесия с гост-лектори

15.10.2022, 10:00 – 11:00 (Съб.)

Менторска онлайн среща

Среща с ментор, на живо

16.10.2022, През целия ден (Нед.)

Изпит – онлайн

Изпит

Мениджмънт модул - "Ефективен мениджмънт и лидерство"

Дата

Формат

Заглавие

17.10.2022, 18:30-20:00 (Пн.)

Онлайн лекция (самоподготовка) 

18.10.2022, 18:30-20:00 (Вт.)

Онлайн лекция (самоподготовка)

19.10.2022, 18:30-20:00 (Ср.)

Онлайн лекция (самоподготовка)

20.10.2022, 18:30-20:00 (Четв.)

Онлайн сесия с гост-лектори

24.10.2022, 18:30-20:00 (Пн.) 

Онлайн лекция (самоподготовка)

25.10.2022, 18:30-20:00 (Вт.)

Онлайн лекция (самоподготовка)

26.10.2022, 18:30-20:00 (Ср.)

Онлайн лекция (самоподготовка)

27.10.2022, 18:30-20:00 (Четв.)

Онлайн сесия с гост-лектори

31.10.2022, 18:30-20:00 (Пн.) 

Онлайн лекция (самоподготовка)

01.11.2022, 18:30-20:00 (Вт.) 

Онлайн лекция (самоподготовка)

02.11.2022, 18:30-20:00 (Ср.) 

Онлайн лекция (самоподготовка)

03.11.2022, 18:30-20:00 (Четв.)

Онлайн сесия с гост-лектори

07.11.2022, 18:30-20:00 (Пн.) 

Онлайн лекция (самоподготовка)

08.11.2022, 18:30-20:00 (Пн.) 

Онлайн лекция (самоподготовка)

09.11.2022, 18:30-20:00 (Пн.) 

Онлайн лекция (самоподготовка)

10.11.2022, 18:30-20:00 (Четв.)

Онлайн сесия с гост-лектори

12.11.2022, 10:00 – 11:00 (Съб.)

Менторска онлайн среща

Среща с ментор, на живо

13.11.2022, През целия ден (Нед.)

Изпит – онлайн

Изпит

ИМАТЕ НУЖДА ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Свържете се с нас:

За допълнителни въпроси и нужда от информация относно програмата на Бизнес Академия 2021, курсовете и графика, моля, свържете се с:

Нели Георгиева,

тел. 0876986446,
email: neli@trainingacademy.bg

ИМАТЕ НУЖДА ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Свържете се с нас:

За допълнителни въпроси и нужда от информация относно програмата на Бизнес Академия 2021, курсовете и графика, моля, свържете се с:

Нели Георгиева,

тел. 0876986446,
email: neli@trainingacademy.bg