ПРОГРАМАТА Е ОТВОРЕНА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

График на Академията

Дата

Формат

Заглавие

22.11.2022, 18:30-20:00 (Вт.)

Лекция присъствено/онлайн (на живо)

Курс 1 “Бизнес модели и стратегии” – Тема 1: Етапи и кризи в развитието на бизнеса; лектор: Вергиния Накова

24.11.2022, 18:30-20:00 (Четв.)

Лекция присъствено/онлайн (на живо)

Курс 1 “Бизнес модели и стратегии” – Тема 2: Дефиниране на бизнес модела; лектор: Вергиния Накова

29.11.2022, 18:30-20:00 (Вт.) 

Лекция присъствено/онлайн (на живо)

Курс 1 “Бизнес модели и стратегии” – Тема 3: Елементи на Business Model Canvas; лектор: Вергиния Накова

01.12.2022, 18:30-20:00 (Четв.)

Лекция присъствено/онлайн (на живо)

Курс 1 “Бизнес модели и стратегии” – Тема 4: Иновации и иновативни бизнес модели; лектор: Вергиния Накова

06.12.2022, 18:30-20:00 (Вт.) 

Лекция присъствено/онлайн (на живо)

Курс 2 “Създаване на бизнес план” – Тема 1: Подготовка и темплейти за създаване на бизнес план; лектор: Вергиния Накова

08.12.2022, 18:30-20:00 (Четв.) 

Лекция присъствено/онлайн (на живо)

Курс 2 “Създаване на бизнес план” – Тема 2: Основни бизнес метрики; лектор: Вергиния Накова

13.12.2022, 18:30-20:00 (Вт.) 

Лекция присъствено/онлайн (на живо)

Курс 2 “Създаване на бизнес план” – Тема 3: Сметкоплан; лектор: Вергиния Накова

15.12.2022, 18:30 – 20:00 (Четв.)

Лекция присъствено/онлайн (на живо)

Курс 2 “Създаване на бизнес план” – Тема 4: Маркетинг план; лектор: Вергиния Накова

Дата

Формат

Заглавие

03.01.2023, 18:30-20:00 (Вт.)

Лекция присъствено/онлайн (на живо)

Курс 3 “Основи на предприемачеството” – Тема 1: Видове стартиращи компании, инвеститори и финансиране; лектор: Мартин Куванджиев

05.01.2023, 18:30-20:00 (Четв.)

Лекция присъствено/онлайн (на живо)

Курс 3 “Основи на предприемачеството” – Тема 2: Работа със съдружници – разпределение на роли и задължения; лектор: Мартин Куванджиев

10.01.2023, 18:30-20:00 (Вт.)

Лекция присъствено/онлайн (на живо)

Курс 3 “Основи на предприемачеството” – Тема 3: Управление на разрастваща се организация (процеси, правила, структура); лектор: Мартин Куванджиев

12.01.2022, 18:30-20:00 (Четв.)

Лекция присъствено/онлайн (на живо)

Курс 3 “Основи на предприемачеството” – Тема 4: Как да презентираме проекта си (инвеститори, клиенти, партньори); лектор: Мартин Куванджиев

17.01.2023, 18:30-20:00 (Вт.) 

Лекция присъствено/онлайн (на живо)

Курс 4 “Как да създадем успешен продукт – от идеята до реализацията” – Тема 1:  лектор: Светла Лесова

19.01.2023, 18:30-20:00 (Четв.)

Лекция присъствено/онлайн (на живо)

Курс 4 “Как да създадем успешен продукт – от идеята до реализацията” – Тема 2:  лектор: Светла Лесова

24.01.2023, 18:30-20:00 (Вт.)

Лекция присъствено/онлайн (на живо)

Курс 4 “Как да създадем успешен продукт – от идеята до реализацията” – Тема 3:  лектор: Светла Лесова

26.01.2023, 18:30-20:00 (Четв.)

Лекция присъствено/онлайн (на живо)

Курс 4 “Как да създадем успешен продукт – от идеята до реализацията” – Тема 4: лектор: Светла Лесова

31.01.2023, 18:30-20:00 (Вт.) 

Лекция присъствено/онлайн (на живо)

Курс 5 “Ефеткивни продажби и преговори” – Тема 1: лектор: Силвия Павлова

02.02.2023, 18:30-20:00 (Четв.) 

Лекция присъствено/онлайн (на живо)

Курс 5 “Ефеткивни продажби и преговори” – Тема 2: лектор: Силвия Павлова

07.02.2023, 18:30-20:00 (Вт.) 

Лекция присъствено/онлайн (на живо)

Курс 5 “Ефеткивни продажби и преговори” – Тема 3: лектор: Силвия Павлова

09.02.2023, 18:30-20:00 (Четв.)

Лекция присъствено/онлайн (на живо)

Курс 5 “Ефеткивни продажби и преговори” – Тема 4: лектор: Силвия Павлова

14.02.2023, 18:30-20:00 (Вт.)

Лекция присъствено/онлайн (на живо)

Курс 6 “Организационна ефективност и бизнес процеси” – Тема 1: Организационна ефективност;  лектор: Вергиния Накова

16.02.2023, 18:30-20:00 (Четв.)

Лекция присъствено/онлайн (на живо)

Курс 6 “Организационна ефективност и бизнес процеси” – Тема 2: Инструменти за повишаване на организационната ефективност;  лектор: Вергиния Накова

21.02.2023, 18:30-20:00 (Вт.)

Лекция присъствено/онлайн (на живо)

Курс 6 “Организационна ефективност и бизнес процеси” – Тема 3: Създаване и управление на бизнес процеси – Част 1;  лектор: Вергиния Накова

23.02.2023, 18:30-20:00 (Четв.)

Лекция присъствено/онлайн (на живо)

Курс 6 “Организационна ефективност и бизнес процеси” – Тема 4: Създаване и управление на бизнес процеси – Част 2;  лектор: Вергиния Накова

Дата

Формат

Заглавие

28.02.2023, 18:30-20:00 (Вт.)

Лекция присъствено/онлайн (на живо)

Курс 7 “Комуникация и изграждане на фирмена култура” – Тема 1: Корпоративната култура като предпоставка за растеж на бизнеса;  лектор: д-р Магдалена Иванова

02.03.2023, 18:30-20:00 (Четв.)

Лекция присъствено/онлайн (на живо)

Курс 7 “Комуникация и изграждане на фирмена култура” – Тема 2: Корпоративната култура и реакция на кризи;  лектор: д-р Магдалена Иванова

07.03.2023, 18:30-20:00 (Вт.)

Лекция присъствено/онлайн (на живо)

Курс 7 “Комуникация и изграждане на фирмена култура” – Тема 3: Културата на фирмата и employer branding;  лектор: д-р Магдалена Иванова

09.03.2023, 18:30-20:00 (Четв.)

Лекция присъствено/онлайн (на живо)

Курс 7 “Комуникация и изграждане на фирмена култура” – Тема 4: Управление на промяната;  лектор: д-р Магдалена Иванова

14.03.2023, 18:30-20:00 (Вт.) 

Лекция присъствено/онлайн (на живо)

Курс 8 “Развитие и управление на хората и таланта” – Тема 1: Как каним хората? – Покани за работа и интервю;  лектор: Венцислава Николова

16.03.2023, 18:30-20:00 (Четв.)

Лекция присъствено/онлайн (на живо)

Курс 8 “Развитие и управление на хората и таланта” -Тема 2: Как ги посрещаме? – Онбординг и обучения;  лектор: Венцислава Николова

21.03.2023, 18:30-20:00 (Вт.)

Лекция присъствено/онлайн (на живо)

Курс 8 “Развитие и управление на хората и таланта” – Тема 3: Как ги задържаме? – условия за развитие и вътрешен employer brand;  лектор: Венцислава Николова

23.03.2023, 18:30-20:00 (Четв.)

Лекция присъствено/онлайн (на живо)

Курс 8 “Развитие и управление на хората и таланта” – Тема 4: Как ги изпращаме? – exit интервюта;  лектор: Венцислава Николова

28.03.2023, 18:30-20:00 (Вт.) 

Лекция присъствено/онлайн (на живо)

Курс 9 “Мениджмънт и лидерство” – Тема 1: Стилове лидерство;  лектор: Нели Георгиева

30.03.2023, 18:30-20:00 (Четв.) 

Лекция присъствено/онлайн (на живо)

Курс 9 “Мениджмънт и лидерство” – Тема 2: Лидерство чрез автентичност;  лектор: Нели Георгиева

04.04.2023, 18:30-20:00 (Вт.) 

Лекция присъствено/онлайн (на живо)

Курс 9 “Мениджмънт и лидерство” – Тема 3: Създаване и управление на ефективен екип;  лектор: Нели Георгиева

06.04.2023, 18:30-20:00 (Четв.)

Лекция присъствено/онлайн (на живо)

Курс 9 “Мениджмънт и лидерство” – Тема 4: Ефективни мениджърски инструменти;  лектор: Нели Георгиева

ИМАТЕ НУЖДА ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Свържете се с нас:

За допълнителни въпроси и нужда от информация относно програмата на Бизнес Академия 2022, курсовете и графика, моля, свържете се с:

Нели Георгиева,

тел. 0876178848
email: [email protected]

ИМАТЕ НУЖДА ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Свържете се с нас:

За допълнителни въпроси и нужда от информация относно програмата на Бизнес Академия 2021, курсовете и графика, моля, свържете се с:

Нели Георгиева,

тел. 0876986446,
email: [email protected]