skip to Main Content

5 навика на високоефективния комуникатор

За никого не е тайна, че добрите лидери са добри комуникатори. Истината е, че комуникация и лидерство са неразривно свързани. Как може човек да стимулира, вдъхновява и ръководи останалите, ако думите му не звучат по ясен и достоверен начин? Това е първата стъпка към спечелване на уважението и доверието на хората около вас.

Представяме ви петте основни навика за комуникация на ефективния лидер:

  • Действията отговарят на думите

Всичко е свързано с доверието между хората. На него се основава ефективното лидерство. Вашето поведение е белег на комуникацията ви с хората около вас. Действията ви трябва да кореспондират с казаното от вас. В противен случай това би ви създало много проблеми.

Понякога човек трудно изпълнява това, което е обещал, въпреки силното му желание. В такива случай е по-добре да си замълчите, отколкото да говорите „ празни“ приказки.

  • Максимално опростяване на процеса

Вашите служители и клиенти са бомбардирани от различна информация 24/7. Разбира се, това ги затруднява да откроят важните за тях и за вас данни, и да насочат вниманието си към тях.

Тук простотата е просто необходимост. Ефективните лидери „преработват“ сложните идеи, планове и стратегии в прости, чрез запомнящи се термини, достъпни за колегите и клиентите. Така думите им могат да оказват максимално влиение върху останалите.

  • Открийте своя собствен глас

Използвайте език, който ви е присъщ. Нека вашите ценности достигнат до хората, чрез вашия стил на комуникация. Много мениджъри избират “корпоративния език” вместо своя собствен, защото смятат, че е по-красноречив и по-подходящ за ситуацията. Но често не са прави.

Разбира се, това не означава, че правилната граматика и употреба на езика не са важни. Но не се концентрирайте върху красноречието. Фокусът трябва да пада върху това да бъдете достатъчно обективни и да звучите искрено, т.е. да бъдете себе си! Хората търсят и уважават такива личности. Те вдъхновяват останалите и служат като пример за подражание.

  • Бъдете открити

Лесно е човек да се крие зад компютъра и да комуникира с останалите чрез съобщения, без осъществяване на жив контакт. Въпреки че онлайн комуникацията е важна, тя в никакъв случай не може да замени срещата лице в лице. Важно е хората да усещат, че те са важни кадри за вас и вие държите на тях. Покажете им това, чрез лична среща с тях, без да използвате онлайн пространството за важни съобщения.

  • Слушайте с очите си толкова, колкото и с ушите си

Спри, огледай се и слушай! Не забравяйте, че ефективната комуникация е двупосочен процес. Добрите лидери знаят как да задават точните въпроси, и след това да изслушат отговора с двете си очи и уши. Тъй като вие сте човек с власт, рисковете, които поемате са по-големи, защото невинаги ще получите пряка обратна връзка. Трябва да четете между редовете. Разчитайте вербалните и невербални знаци. Понякога езикът на тялото казва всичко, което трябва да знаете.

——

Опитайте се да въплътите тези съвети във вашата работа – дори и цялостно във вашия живот. Ще откриете огромна разлика, ако успеете да ги изпълните коректно.

На работното място, хората не осъзнават какви са малките грешки, които допускат. Но всеки допуска някакви грешки и те се наслагват с времето.

Когато те се отнасят до междуличностната комуникацията трябва да се внимава, защото именно тя гради една организация и без нея няма как да имате оптимални резултати.

Повече за това как да бъдете ефективни лидери и комуникатори можете да разберете в онлайн обучението “Основи на комуникацията”.

В него ще научите:

  • Колко добри са комуникационните ви умения
  • Как да се изразявате, да предавате идеите и намеренията си
  • Как да разбирате другите по-умело и успешно
  • Как да слушате активно
  • И още много

Научете повече за онлайн обучението “Основи на комуникацията” ТУК.

Back To Top

Добре дошли в
Training Academy!

Най-голямата платформа с практически обучения за бизнес, дигитални умения и личностно развитие!