Изпит: “Авторитет и влияние”

В този изпит ще откриете въпроси, свързани с различни, утвърдени лидерски модели и стратегии – стратегии за влияние на Бейкър, властовите стратегии на Елдред, петте форми на власт на Френч и Рейвън. Освен това, цялостно ще срещнете въпроси за понятията “лидерство”, “авторитет”, “влияние” и т.н.

Този изпит съдържа 23 въпроса – под формата на тест. При преминаване с над 80% верни отговори на изпита, можете да вземете сертификат за успешно завършен курс ОТ ТУК.