БА5-М3-К5 Онлайн курс “Мениджмънт ефективност и управление на времето” (Допълнителен курс)

Курсът “Мениджмънт ефективност и управление на времето” е петият курс от Модул 3 “Мениджмънт и Лидерство”, който е допълнителен и изцяло онлайн.

Ще имате достъп до теоретичната част от курса.

  • Ще имате неограничен достъп до курса в рамките на една година.
  • По време на курса ще можете да се свържете с лектора, за да зададете вашите въпроси.

Съдържание

Разгъни