Изпит: “Основи на комуникацията в екипа”

Въпросите в изпита са в свързани с основните принципи в общуването – планиране на комуникационни процеси в екипа; канали за комуникация; цикъл на комуникация; активно слушане и др.

Този изпит съдържа 15 въпроса – под формата на тест. При преминаване с над 80% верни отговори на изпита, можете да вземете сертификат за успешно завършен курс ОТ ТУК.