Изпит: “Маркетинг и реклама във Facebook и Instagram”

Въпросите в изпита разглеждат спецификите на Facebook страниците и групите; видовете рекламни кампании и техните особености; важни настройки в Business Manager; функциите на Facebook Pixel; настройките на ниво Campaign, Ad Set и Ad; определянето на бюджети и още много.

Този изпит съдържа 54 въпроса – под формата на тест. При преминаване с над 80% верни отговори на изпита, можете да вземете сертификат за успешно завършен курс ОТ ТУК.