Изпит: “Създаване на ефективни екипи”

Изпитът съдържа въпроси, свързани със стъпките при създаване на ефективни екипи – устав на екипа; типове управление и кога трябва да се използват; същност на управлението; употреба на управленската решетка на Блейк и Моутен; ролята на целеполагането и др.

Този изпит съдържа 28 въпроса – под формата на тест. При преминаване с над 80% верни отговори на изпита, можете да вземете сертификат за успешно завършен курс ОТ ТУК.