Изпит: “Работа в екип и Групова динамика”

Изпитът включва въпроси за етапите на създаване на екипи; метода DILO; особености на виртуалните екипи; мотивацията като фактор за успех и др.

Този изпит съдържа 19 въпроса – под формата на тест. При преминаване с над 80% верни отговори на изпита, можете да вземете сертификат за успешно завършен курс ОТ ТУК.