skip to Main Content

Делегирането - инструмент №1 на добрия мениджър

Организациите трябва да разчитат на знанията, енергията и креативността на своите служители, за да се конкурират ефективно. Ключово за постигане на успех е извличането на максимума от идеите на членовете на екипите (от хората на „челните редици” до тези „зад кулисите”).

А как можете да дадете на хората свободата да изпълняват задачите си по тяхна преценка и да сте сигурни, че ще направят това, което вие искате? Ключът се крие в предоставянето на пълномощия.

Когато дадете достатъчно власт на членовете на екипите, те прилагат своите преценки и по-пълноценно участват във вземането на решения, които могат да повлияят на организацията. Това може да освободи от времето ви и да ви даде възможност да се концентрирате върху други приоритети, като същевременно повишите мотивацията и представянето на екипа си.

В тази статия ще разгледаме основите на овластяването и ще обсъдим успешното делегиране. Ще видим какво означава овластяване и защо някои мениджъри имат проблем с това да предоставят пълномощия.

 •  Разбиране за овластяването

Овластяването е предоставяне на необходимите свобода и отговорности на хората, за да постигат целите и задачите си, без да им казвате точно какво, кога и как да правят.

Невинаги е лесно да се откажете от контрола просто така, особено ако сте свикнали да ръководите и по природа сте човек, който поема контрола. Да оставите другите да вземат решения, да си поставят цели и да берат плодовете на постиженията си може да означава промяна на нагласата ви.

Хората, на които постоянно им се казва какво да правят и се изисква стриктно да следват заповеди, са склонни да се дистанцират. Като давате определени пълномощия на членовете на екипа си, поддържате високото им ниво на мотивация и снемате част от натовареността си, така че да можете да се фокусиртате и върху други приоритети. Тази комбинация ще помогне на вас и на екипа ви да подобрите представянето и продуктивността си.

 Когато членовете на екипа имат повече пълномощия, те:

 • Откриват повече смисъл в работата си;
 • Усещат, че имат контрол;
 • Придобиват увереност в способността си да постигат цели;
 • Вярват, че тяхното мнение се зачита;
 • Мотивирани са да постигат високо качество на работа.

 

 • Защо мениджърите не са склонни да предоставят пълномощия?

Като се има предвид този внушителен списък от ползи, трудно е да си обясним защо е толкова трудно да предоставяме пълномощия.
Има три основни причини, поради които на мениджърите им е трудно да се лишат от контрола, които упражняват:

– Лична несигурност

Много хора асоциират носенето на отговорност с това да жънат успехи. Смятат, че могат да задържат високите си статус и влияние като извършват повечето важни задачи. Съзнателно или подсъзнателно те пазят опита и знанията си, за да защитят позициите си.

– Необходимост от упражняване на контрол

Мениджърите, които не предоставят възможности на другите, вероятно получават голямо удовлетворение от това да командват. Те са склонни да приравняват раздаването на заповеди със свършването на работата и строго изискват изпълнението на задачите.

– Управленчески презумпции

Някои мениджъри смятат себе си за по-компетентни от преките си служители, а понякога в действителност са. Това води до натрупване на стрес. Така или иначе, те често надценяват собствените си възможности и вярват, че хората са склонни да бягат от отговорност или се отпускат, ако не бъдат следени отблизо.

 • Осъществяване на овластяването

Хората усещат, че им се вярва и че сами контролират работата си, когато имат достатъчно пълномощия. Така са по-склонни да видят смисъла в това, което правят. Създаването на подходяща работна среда, в която можете да предоставите на членовете на екипа пълномощия, има четири основни елемента:

– Насърчаване на личната власт

Хората стават по-уверени, когато постигат повече. Ако създавате ситуации, в които те да успяват, те ще продължат да постигат добри резултати.

Направете това като:

 •  Позволите на хората да постигат редовни и измерими успехи;
 •  Признаете постиженията им;
 •  Бавно и постепенно увеличавате отговорностите им;
 •  Давате им възможността да управляват и ръководят.

– Изграждане на привлекателна визия

Създайте ясна картина на това, което членовете на екипа ви трябва да постигнат.

Свържете тяхната работа с общата картинка, като:

 •  Често подчертавате стойността на това, което правят;
 •  Говорите за ценности;
 •  Редовно обсъждате резултатите;

– Предоставяне на достатъчно информация, ресурси и подкрепа

Колкото са по-информирани хората, толкова им е по-лесно да разберат какво трябва да направят. Ако им предоставяте нужните подкрепа и ресурси, за да се справят по най-добрия начин с работата си, създавате наистина благоприятна среда. Така им показвате, че им вярвате, че сте на тяхна страна и работите за техния успех.

Направете това като:

 •  Им предоставяте нужната информация;
 •  Редовно им съобщавате за напредъка им;
 •  Проверявате дали имат нужните време, място, умения и оборудване, за да постигнат целите си;
 •  Общувате открито с тях, за да им помогнете да се справят със затруднения.

 

 • Изграждане на доверие

Упълномощеният екип е в състояние да експериментира и да внася свободно нови идеи, без да бъде съден или да се притеснява от нещо. Членовете на екипа трябва да знаят, че вие сте на тяхна страна и при необходимост ще ги подкрепите.

Направете това като:

 •  Сте надеждни и постоянни;
 •  Правите това, което сте казали, че ще направите;
 •  Сте честни и се държите еднакво с всички;
 •  Показвате, че ви е грижа за успеха на всеки;
 •  Насърчавате откровеността и честността;
 •  Демонстрирате собствените си способности и умения, за да са сигурни, че заслужавате доверието, което ви гласуват;

 

 • „ Упълномощено делегиране”

В един екип, който работи комплексни неща, никой не може да прави всичко. Затова е особено важно да създадете среда, в която всеки да се чувства способен и отговорен за постигането на успех. Тук е полезно „упълномощеното делегиране’.

Това ви позволява да разширите възможностите на другите хора. От тази гледна точка, вие делегирате работата, за да изградите индивидуални отговорности, да поощрите индивидуалния успех, да повишите доверието и да подобрите координацията при работа. Няма да получите достатъчно всеотдайност от хората, ако не им дадете пълномощия. Ако им възложите да направят нещо, но не им дадете достатъчно информация, вие ги обричате на провал, защото те могат да се объркат.

Ако гледате на делегирането като на начин да си осигурите време за други приоритетни задължения и да развиете уменията и компетенциите на вашия екип, вече имате рецептата за „упълномощено делегиране”. Това създава добра основа за високоефективна работна обстановка – такава, в която членовете на екипа се чувстват уверени в способностите си да си вършат добре работата, а приносът им да има значение.

—————–

Във всеки бизнес има полза от предоставянето на пълномощия на служителите. Когато преразпределите властта от по-горните нива и я предадете на хората от по-ниските, те в по-голяма степен ще се усещат като част от мисията.

До каква степен давате пълномощия на екипа си? Кои елементи на овластяването липсват на вашето работно място и как можете да ги въведете? Можете ли да подобрите ритъма на работа във вашата компания?

Ако искате да си отговорите на тези въпроси и още редица други, с които всеки мениджър следва да е наясно, можете да разгледате онлайн обучението “Делегиране, Обратна връзка и Ефективни срещи” ТУК.

След като сте отговорили на тези въпроси, трябва да си дадете сметка дали вие и екипът ви не правите компромис с качеството на работа и мотивацията си. Много често подобни грешки се игнорират и се смятат за нещо ествествено, но не бива да е така.

Фирмените тренинги, посветени на “Мениджърски умения, Лидерство и Работа в екип” използват иновативни методи за обучение и обхващат организацията и фазите, през които трябва да се мине, за да се превърне една идея в реализиран се проект. Нашата задача е да ви дадем нужните инструменти за по-добра организация, планиране и контрол на Вашия бизнес.

Разгледайте всички фирмени тренинги за “Мениджърски умения, Лидерство и Работа в екип” ТУК.

Успешните компании инвестират в своите служители!

Благодарим на екипа на Kyashif, с който проведохме “Програма за развитие на мениджърския екип”, която включва теми като изграждане на лидерските качества, усвояване на основните мениджърски инструменти, работата в екип и още много.

Ето какво споделиха нашите клиенти от "Kyashif" за обучението:

Ако вие и вашият екип искате да подобрите мениджърските си умения и подходи, можете да направите вашето запитване за фирмено обучение още сега!

Back To Top

Вие нямате активен абонамент за Online Training Academy!

*Може да се използва само веднъж!