skip to Main Content

От мениджър към лидер

Вие току-що сте назначени за главен изпълнителен директор на вашата организация и се чувствате едновременно развълнувани и нервни.

Сблъсъкът с действителността на новата ви длъжност, ви кара да разберете, че вие вече не отговаряте просто за това да правите планове и да постигате цели. Сега вие сте отговорни за това вашата организация да прави именно това, за което е предназаначена, и да гарантира, че хората в нея правят точните неща по правилния начин.

 Това са доста отговорности. Така че, как може да сте сигурни, че всичко ще бъде наред?

В тази статия ще разгледаме как да се справите с новите си отговорности още от самото начало. Тук акцентираме върху новоназначени организационни лидери. Въпреки това, някои от съветите мога да бъдат полезни и на вас, ако сте ръководител на отдел или екип.

  •  Какво представляват отговорностите?

Като лидер, вие сте отговорен за всичко, което се случва във вашата организация, и с право ще ви се държи сметка за всички неща, които се случват – било то добри или лоши.

Трябва винаги добре да обмисляте решенията и процесите, от които зависи вашата организация, ако не правите това последствията ще бъдат жестоки. Не е извинение да кажете, че не сте знаели какво се случва или че не сте били въвлечени директно – отговорността пада върху вас.

Новите мениджъри са изключително уязвими, когато се сблъскат с трудна ситуация. Може да са наследили дисфункционални структури и процедури, или просто да са прекалено съкрушени от напрежението на новата си длъжност, че просто да не знаят за кое да мислят по-напред. Това е особено релевнантно за служители, които са били повишени до настоящата си позиция вътре в организацията: те гледат на своята организация от перспективата на старите длъжности, които са заемали, може да чувстват лоялност към решенията на предишните мениджъри, и може да не успеят да видят цялостната картина.

Поемането на пълна отговорност е едно огромно предизвикателство и може да бъде много обезсърчаващо. Въпреки това, мениджъри, които са наясно с това напрежение още от самото начало (това е моментът, в който приемат работата) имат много по-голям шанс за успех, в сравнение с тези, които подхождат по-нехайно.

В тази статия ще се концентрираме върху заемането на нова длъжност. Въпреки това, отговорността е задължение присъщо на всяка една длъжност, така че тези съвети могат да ви бъдат полезни, независимо от поста, който заемате.

  • Как да поемете отговорност

За да изпълните своите мениджърски задължения и да поемете пълна отговорност за действията на организацията, трябва да изградите ясна представа и разбиране за организацията и нещата, които се случват в нея.

Следвайте следните стъпки за да постигнете това:

1. Разберете и се придържайте към мисията на организацията.

Вашата първа задача е да разберете какво се стреми да постигне организацията ви. Разбира се, тя ще разполага с формулирана мисия и други документи, които подчертават нейното предназначение, и е нужно да се запознаете с тях още от самото начало.

Обаче, е нужно и да рефлектирате върху мисията на организацията, доколко тя отразява целите на компанията. Валидна ли е все още? Дали би мотивирала хората по правилния начин? Ако имате някакви съмнения, трябва да изясните нещата по един или друг начин.

2. Анализирайте риска

Веднъж след като сте разбрали какво трябва да постигнете, трябва да помислите за нещата, които може да се объркат. По какъв начин организацията може да разочарова своите служители и какви биха били последиците?

Проведете анализ на риска, за да идентифицирате потенциалните проблеми и последствията от тях. Това може да ви коства доста време, тъй като ще ви се наложи много да се задълбочите в потенциалните проблеми, но ще ви разкрие важна информация. Определяйки всичките нива на риск, ще схванете по-добре и различните роли и процеси във вашата организация, както и потенциалните рискове, които са заложени в тях.

Някои от проучванията за анализ на риска могат да бъдат направени още преди да встъпите в длъжност.

Ако е възможно, прекарайте известно време с вашия предшественик още преди да е напуснал работа, и разговаряйте честно, и открито с него относно новата длъжност и самата организация.

Най-вероятно ще ви се наложи да погледнете отвъд организацията за да идентифицирате всички възможни рискове. Например, вашата компания може да бъде засегната от важни решения от страна на клиентите, или, при организации с публична насоченост, от външните инвеститори или смяна на правителството.

3. Разберете кои са ключовите заинтересовани страни

Кой има реална власт във вашата организация? На кого служи тя? Кой контролира ресурсите, от които се нуждаете и кой взима важните решения? Проведете анализ на заинтересованите страни, за да идентифицирате хората, които са от най-голямо значение за вашата организация.

Дайте всичко от себе си, за да установите стабилни контакти с тези хора още от самото начало. Ако е възможно поканете ги на среща още преди първия ви работен ден и разговаряйте открито. Какви са техните отношения с вашата организация и за какво са най-загрижени?

Също така, говорете с ключови вътрешни и външни клиенти. С какви проблеми се сблъскват те? Какво работи добре? Тези предварителни разговори могат да ви помогнат да идентифицирате проблеми, които не търпят отлагане.

4. Запознайте се с процесите, ценностите, културата и организационната структура

Следващата стъпка е да се запознаете с профила на организацията. Това може да се окаже по-трудоемък процес, така че е добре да назначите хора, които да ви помогнат. Вашата основна цел е да разберете по какъв начин организационните процеси, служителите, културата, ценностите и организационната структура помагат или пречат на организацията да доставя на клиента това, което той очаква.

След това проучете детайлно ключовите функции във вашата организация. Вгледайте се в ролите, отговорностите, работните потоци, процесите по управление на информацията, бюджета и проектите, върху които се работи в момента. Бъдете сигурни, че процедурите се изпълняват отговорно и прилежно – и че работят.

Културата и ценностите също играят много важна роля в това по какъв начин вашата организация задоволява нуждите на своите клиенти. Разберете по какъв начин те засягат процесите в организацията и какво може да бъде променено в тях, за да бъде компанията по-успешна.

5. Направете одит и прегледайте вътрешните системи

Трябва да сте сигурни, че информацията, на която разчитате е точна и коректна. Това означава, че можете да контролирате ефективно своята организация, за да се уверите, че прави точно това, което трябва.

Задавайте въпроси като:

  •  Кога е направен последният одит? Какви са били заключенията от него?
  • Има ли някакви проблеми със системата за одит, която се използва в момента? Ако има, какво може да бъде променено?
  • Какви проблеми свързани с хората, могат да възникнат? Какви рискове носят със себе си?

6. Предизвикайте вашите открития

Сега е моментът да съпоставите анализа на риска с информацията, която сте събрали, за начина, по който функционира вашата организация. Това сравнение ще ви помогне да видите дали реалността се различава от нещата, които са били планирани.

Съмнявайте се в абсолютно всичко и използвайте своя усет.

 7. Винаги бъдете любопитни

Работата ви не свършва с това да се уверите, че всички процедури и процеси в организацията работят правилно. Трябва да сте винаги нащрек за възникването на нови проблеми и да знаете как да се справите с тях.

Поддържайте правилния баланс между микромениджмънта и това да бъдете информирани относно хората, събитията и тенденциите.

Също така, след като вече сте лидер, най-вероятно ще имате допълнителни, представителни отговорности – като например да имате ангажименти да присъствате на определени събития. Така че, внимателно приоритизирайте вашите отговорности, за да можете да отговорите на внезапно изникнали проблеми на време. По този начин ще можете по-спокойно да се справите с кризите.

И не забравяйте концепцията за управление чрез непрестанна комуникация с всички в организацията. Това е много ефективен начин да събирате информация от вашите служители и колеги, включително и да получавате обратна връзка за процесите, работната натовареност, и очакванията на клиентите.

Посещавайки всички отдели на организацията, вие изграждате доверие, и по този начин колегите ви ще са по-склонни да ви съобщят за възникнали проблеми, преди те да са ескалирали.

И последно, организирайте често кратки срещи с екипа ви, на които да обсъждате проблемите, тенденциите и потенциалните рискове.

Всеки мениджър има редица задачи, които следва да изпълнява всеки ден. Мениджърът ръководи екип, който има различни нужди всеки ден. И има непрестанна отговорност към своите служители и към цялата компания.

Ако искате да разберете кои са задължителните стъпки, които всеки мениджър трябва да приложи в практиката си, както и какво е абсолютно забранено, то онлайн обучението “Стилове лидерство” ще ви даде този начален старт към вашето усъвършенстване. В него вие ще допълните или подобрите това, което знаете, или мислите че знаете, за ролята на мениджъра и за неговите функции – делегиране, упълномощяване и др.

Научете повече за онлайн обучението “Стилове лидерство” ТУК.

Всеки има свой собствен подход, що се отнася до начин на управление, но утвърдените управленски практики, които превръщат един мениджър в лидер следва да бъдат прилагани максимално добре от всички мениджъри в организацията, и защо не и отделно от всеки член на екипа.

Много мениджъри споделят с нас, че смятат, че това, което знаят – не е достатъчно. Те чувстват сякаш в един момент нямат какво да дадат на своите подчинени и търсят начини да подобрят подходите си.

Фирмените ни тренинги за мениджъри са ресурса, с който всеки екип може да научи нещо ново, да го приложи в практиката и да да установи невероятни промени, дори само от малките неща, които може би всеки изпуска в процеса на работа. Стараем се те да са интерактивни и включващи разсъждение от страна на екипите, за да сме сигурни, че давайки им знания – те ще ги запомнят и приложат в работата си.

Разгледайте всички фирмени тренинги за “Мениджърски умения, Лидерство и Работа в екип” ТУК.

Успешните екипи инвестират в своите служители!

Благодарим на екипа на Камакс, с който проведохме “Цялостна програма за изграждане на мениджърски умения”, чрез която те успяха да научат ценни съвети за работата в екип, изграждането на процеси, лидерството, мениджърската ефективност, делегирането и още много.

Ето какво споделиха нашите клиенти от "Камакс" за обучението:

Ако вие и вашият екип имате интерес и искате да подобрите мениджърските си подходи, можете да направите вашето запитване за фирмено обучение още сега!

Back To Top

Вие нямате активен абонамент за Online Training Academy!

*Може да се използва само веднъж!