Онлайн курс “Комуникация, емоционална интелигентност и справяне с конфликти”

250.00 лв.

  •  Неограничен достъп
  •  Сертификат след успешно завършен курс
  •  Обратна връзка