Сертификат и Диплома – Мениджмънт фундаменти | Екип

50.00 лв.200.00 лв.

След успешно преминат курс и над 80% резултат от всички изпити, можете да вземете сертификат за придобитите знания.

След като сте взели сертификат за всеки един от курсовете, можете да вземете Диплома за завършен Модул: “Мениджмънт фундаменти | Екип”

Избери курс, за който искаш сертификат

Диплома за успешно завършен ОБУЧИТЕЛЕН МОДУЛ: Мениджмънт фундаменти – Екип, Мениджмънт фундаменти “Работа в екип и Групова динамика”, Мениджмънт фундаменти “Роли и работа в екип”, Мениджмънт фундаменти – “Създаване на ефективни екипи”