Търгуване с “Forex” на разбираем език – присъствено участие

700.00 лв.