12-месечен достъп {Пакет от Сертификационни курсове} 

390.00 лв.

Получавате достъп до 50+ курса от секцията със сертификационни обучения на Training Academy.

Форма на обучение

12-месечен достъп (Пакет от курсове: Бизнес академия + Мастър Клуб), Lifetime достъп (Пакет от курсове: Бизнес академия + Мастър Клуб)