Бизнес Академия – онлайн участие – разсрочено плащане

300.00 лв.

Разсроченото плащане за онлайн форма на участие, се извършва на 3 равни вноски:

  • Първа вноска при регистрация – 300лв.
  • Втора вноска през м.Ноември – 300лв.
  • Трета вноска: през м.Декември – 300лв.