Бизнес Академия – онлайн участие – разсрочено плащане

450.00 лв.

Разсроченото плащане за онлайн форма на участие, се извършва на 2 равни вноски:

 • Първа вноска при регистрация – 450лв.
 • Втора вноска през м.Септември – 450лв.

Най-успешната обучителна програма за изграждане на бизнес умения в България – иновативна, модерна, подкрепена от най-успешнте компании! Академия за Бизнес Умения и Предприемачество включва 3 основни модула, като всеки от тях е с продължителност 5 месеца:

 1. МОДУЛ 1: ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
 2. МОДУЛ 2: СТРАТЕГИЧЕСКИ МАРКЕТИНГ
 3. МОДУЛ 3: СТРАТЕГИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ
 4. МОДУЛ 4: УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕСА

 

Академията включва:

 • Пълен достъп до всички обучителни материали, допълнителни теми, наръчници, видеа и уроци
 • Участие в практическите уроци-онлайн
 • Участие на практическите сесии с гост лектори-онлайн
 • Проверка на допълнителни задачи за домашна работа за затвърждаване на наученото
 • Неограничен достъп до запис от учебните уебинари в рамките на една календарна година
 • Неограничен достъп до запис от уебинарите с гост лекторите в програмата, в рамките на една календарна година
 • Проверяване на допълнителните задачи и консултиране за по-добро изпълнение
 • Сертификат за завършен курс, след успешно положен изпит