skip to Main Content

Бизнес Академия – онлайн участие – разсрочено плащане

300.00 лв.

Разсроченото плащане за онлайн форма на участие, се извършва на 3 равни вноски:

 • Първа вноска при регистрация – 300лв.
 • Втора вноска до 09 октомври 2020 г. – 300лв.
 • Трета вноска до 09 ноември 2020 г. – 300лв.

Описание

Най-успешната обучителна програма за изграждане на бизнес умения в България – иновативна, модерна, подкрепена от най-успешнте компании! Академия за Бизнес Умения и Предприемачество включва 3 основни модула, като всеки от тях е с продължителност 5 месеца:

 1. МОДУЛ 1: БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
 2. МОДУЛ 2: МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖБИ
 3. МОДУЛ 3: МЕНИДЖМЪНТ И ЛИДЕРСТВО

 

Академията включва:

 • Пълен достъп до всички обучителни материали, допълнителни теми, наръчници, видеа и уроци
 • Участие в практическите уроци-онлайн
 • Участие на практическите сесии с гост лектори-онлайн
 • Проверка на допълнителни задачи за домашна работа за затвърждаване на наученото
 • Неограничен достъп до запис от учебните уебинари в рамките на една календарна година
 • Неограничен достъп до запис от уебинарите с гост лекторите в програмата, в рамките на една календарна година
 • Проверяване на допълнителните задачи и консултиране за по-добро изпълнение
 • Сертификат за завършен курс, след успешно положен изпит
Back To Top

Вие нямате активен абонамент за Online Training Academy!

*Може да се използва само веднъж!