Бизнес Академия – присъствено участие – разсрочено плащане

400.00 лв.

  • Разсроченото плащане за присъствена форма на участие, се извършва на 3 равни вноски:
    • Първа вноска при регистрация – 400лв.
    • Втора вноска през м.Ноември – 400лв.
    • Трета вноска: през м.Декември – 400лв.
Форма на обучение

Разсрочено плащане ОНЛАЙН УЧАСТИЕ, Разсрочено плащане ПРИСЪСТВЕНО УЧАСТИЕ, Онлайн обучение, Присъствено обучение