Отстъпка!

Ефективна комуникация в бизнес среда | Цялостна програма – 5 практически курса

240.00 лв.340.00 лв.

5-те практически онлайн курса имат за цел да предадат основните базови знания, които са необходими, за да се превърнете от мениджър в истински лидер, как успешно да ръководите екипи, както и инструменти за делегиране и мотивиране на членовете на екипа.

Получавате моментален достъп до следните обучения:

Избор на програма

Basic: Достъп до курсовете, PRO: Достъп до курсовете с Изпит и Сертификат