Програма за Бизнес развитие – Бизнес Академия – разсрочено плащане

850.00 лв.

Разсроченото плащане за програма за Бизнес развитие, се извършва на 3 равни вноски:

  • Първа вноска при регистрация – 850лв.
  • Втора вноска през м.Ноември – 850лв.
  • Трета вноска през м.Декември – 850лв.
Форма на обучение

Разсрочено плащане ОНЛАЙН УЧАСТИЕ, Разсрочено плащане ПРИСЪСТВЕНО УЧАСТИЕ, Онлайн обучение, Присъствено обучение