Сертификат и Диплома – Мениджмънт | “Комуникация в екипа”

50.00 лв.150.00 лв.

След успешно преминат курс и над 80% резултат от всички изпити, можете да вземете сертификат за придобитите знания.

След като сте взели сертификат за всеки един от курсовете, можете да вземете Диплома за успешно завършена програма ” Комуникация в екипа”

Избери курс, за който искаш сертификат

Диплома за успешно завършена програма "Комуникация в екипа", Курс "Основи на комуникацията в екипа", Курс "Предотвратяване и разрешаване на конфликти", Курс "Работа в условия на различия"