Сертификати и Диплома – Цялостна програма “Създаване, управление и оптимизация на уебсайт”

50.00 лв.100.00 лв.

След успешно преминат курс и над 80% взет изпит, можете да вземете сертификат за придобитите знания.

След като сте взели сертификат за всеки един от курсовете, можете да вземете Диплома за завършенa Цялостна програма “Създаване, управление и оптимизация на уебсайт”.

Избери курс, за който искаш сертификат

Диплома за успешно завършенa програма "Създаване, управление и оптимизация на уебсайт", Създаване на уеб сайтове с WordPress, Разрастване на Бизнеса Ви с LinkedIn Pages, Начален Курс по Google Analytics, Начален Курс по SEO