Сертификат и Диплома – Комуникация | “Ефективна комуникация “

50.00 лв.150.00 лв.

След успешно преминат курс и над 80% резултат от всички изпити, можете да вземете сертификат за придобитите знания.

След като сте взели сертификат за всеки един от курсовете, можете да вземете Диплома за успешно завършена програма ” Ефективна комуникация”

Избери курс, за който искаш сертификат

Диплома за успешно завършена програма "Ефективна комуникация", Курс "Въведение в комуникацията", Курс "Стилове комуникация", Курс "Емоционална интелигентност"