Сертификат и Диплома – Мениджмънт | “Управление на екип”

50.00 лв.150.00 лв.

След успешно преминат курс и над 80% резултат от всички изпити, можете да вземете сертификат за придобитите знания.

След като сте взели сертификат за всеки един от курсовете, можете да вземете Диплома за успешно завършена програма “Управление на екип”.

Избери курс, за който искаш сертификат:

Диплома за успешно завършена програма "Управление на екип", Курс "Работа в екип и Групова динамика", Курс "Роли и работа в екип", Курс "Създаване на ефективни екипи"