Сертификат и Диплома – Цялостна програма “Управление на проекти”

50.00 лв.200.00 лв.

След успешно преминат курс и изпит преминат с над 80% успех, можете да вземете сертификат за успешно завършен курс.

След преминаване на всеки един от курсовете, можете да вземете Диплома за завършена Цялостна програма “Управление на проекти”.

След успешно преминат курс и изпит преминат с над 80% успех, можете да вземете сертификат за успешно завършен курс.

След преминаване на всеки един от курсовете, можете да вземете Диплома за завършена Цялостна програма “Управление на проекти”.