Онлайн Курс “Авторитет и влияние”

149.00 лв.199.00 лв.

В този курс ще разберете какво точно представлява влиянието и защо е толкова важно за един лидер да умее да влияе на останалите. Ще можете да се самооцените и да проверите до колко е силно желанието ви да управлявате. В курса ще откриете, какви трикове да използвате, за да влияете и убеждавате успешно.

Вариант за курса

Курс без сертификат, Курс с изпит и сертификат